Dit bericht is bestemd voor alle gemeenteleden die zich inzetten voor het pastoraat in onze gemeente

 

Als wijkkerkenraden en pastores vinden wij het belangrijk dat gemeenteleden goed toegerust hun pastorale taak vervullen. Pastores hebben tijdens hun studie pastorale vaardigheden aangeleerd. Wij vinden het van groot belang dat gemeenteleden hierin ook gevormd en toegerust worden. Daarom willen de wijkkerkenraden een basiscursus pastoraat aanbieden aan:

·  ambtsdragers (ouderlingen en diakenen),

·  pastoraal bezoekers (leden van de Taakgroepen Pastoraat)

·  wijkmedewerkers en

·  gemeenteleden die op termijn een pastorale taak op zich willen nemen.

 

Het betreft een cursus van drie dagdelen (middag of avond) in een van onze kerkgebouwen. De cursus wordt gegeven door een deskundige vanuit de PKN. De kosten zijn voor rekening van de kerk. De cursus zal waarschijnlijk in februari en/of maart gegeven worden. Het tijdstip wordt later vastgesteld, afhankelijk van de mogelijkheden van de cursusleider en de deelnemers. Aanmelden en informatie bij ondergetekende.

Als je je aanmeldt, verwachten wij dat je alle drie keren aanwezig bent.

 

Willie Marskamp