Waarom zijn we er?

De Samen op Weg  Cantorij is het kerkkoor van de protestantse gemeente te Emmeloord. We ondersteunen de gemeentezang  in onze kerken. Af en toe, b.v. op kerkelijke feestdagen zingen we ook wel eens een wat groter werk.  Gemiddeld één keer per zes weken zingen we in een dienst mee, afwisselend in de Nieuw Jeruzalemkerk of  De Ontmoeting . Ook aan andere activiteiten van de gemeente , b.v. een gemeenteavond of een startweek werken we soms mee. Nade invoering van het nieuwe Liedboek is er twee keer een avond geweest waarop enkele nieuwe liederen samen met de gemeente zijn ingestudeerd.

 

Hoe lang bestaan we al?

In 1968 gingen twee bestaande kerkkoren verder onder de naam Verenigd Kerkkoor, later  Samen op Weg  Cantorij.

Het veertig-jarig jubileum is in januari 2008 in een feestelijke kerkdienst samen met de gemeente gevierd.

 

Wanneer repeteren we?

Elke dinsdagavond oefenen we van 20.00 tot 22.00 uur in “De Ontmoeting”, Europalaan 42. In ontspannen sfeer studeren we de muziek in onder de deskundige leiding van onze dirigent Grietje Roozeboom uit Dronten.

 

Uw stem is nodig!

Alleen als we regelmatig nieuwe leden krijgen kunnen we aan de kerkdiensten blijven meewerken. Het afgelopen jaar kwamen er nieuwe leden bij, maar er vertrokken ook mensen.  De koorklank is ongeveer in evenwicht wat de verschillende stemmen betreft en daar zijn we heel blij mee, want in het verleden is dat weleens anders geweest. Een paar bassen erbij zou een nóg betere harmonie opleveren. Zangervaring is niet nodig. De mede-koorleden zijn altijd bereid om te helpen en ook de dirigent geeft nog wat extra begeleiding als dat nodig is. Kom gerust eens vrijblijvend luisteren op een dinsdagavond tijdens een repetitie.

 

Kerkdiensten waaraan de Samen op Weg Cantorij meewerkt(e) in 2017

19 februari
ds. Bram Bregman De Ontmoeting 10.30 uur
         
5 maart mevr.Joke Lalkens-Hemeltjen Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur Vesper
12 maart mevr. Heidi Schröder
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur Vesper
19 maart ds. Hedy Cappon Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur Vesper
26 maart ds. Gerda Keijzer Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur Vesper
2 april
mevr. Willie Marskamp
De Ontmoeting 17.00 uur Vesper
         
16 april ds. Judith Cappon Vogel
Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur  Pasen
         
28 mei ds. Conny Aalbersberg De Ontmoeting 10.30 uur
         
22 oktober ds, Gerda Keijzer De Ontmoeting 9.00 uur
         
26 november ds. Judith Cappon Vogel Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur LZKJ
         
3 december
mevr. Willie Marskamp
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur
Vesper
10 december mevr. Heidi Schröder Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur Vesper

 

Gemeenteleden die met ons mee willen zingen in de vespers zijn van harte uitgenodigd. Het eerste deel van de repetitie op dinsdagavond is vanaf enkele weken vóór de eerste vesper gewijd aan de liederen die in de vespers gezongen worden.

 
 

Samenstelling van het bestuur

Hans Braun
voorzitter
Botte Visse
secretaris
T (0527) 20 53 18
adres secretariaat
Jansmalaan 1/14
8302 BL Emmeloord
visser.postma@kpnmail.nl
     
Mieke Keller
penningmeester
Annet Dijkstra
contactpersoon predikanten
Dieuwke Bolle
bibliothecaris