Dankdagcollecte 2017

 

De Dankdagcollecte 2017 heeft aan toezeggingen en giften het bedrag van € 47.925,90 opgebracht.

Hiervan is € 12.945,18 bestemd voor de diaconie, € 50,00 bestemd voor Goganvarolea en € 34.930,72 bestemd voor de Kerk.

 

Allen die hebben gegeven of een toezegging hebben gedaan, willen wij hier heel hartelijk voor dank zeggen. Ook die gemeenteleden die de brieven hebben bezorgd en de antwoordenveloppen hebben teruggehaald, zijn wij zeer erkentelijk.

Namens de wijkkerkrentmeesters wil ik u hier heel hartelijk voor bedanken.

 

Namens het college van Kerkrentmeesters

Jan Meindert de Witte

voorzitter commissie geldwerving


Rekeningnummer:

NL05 FVLB 0699 7684 03