Provinciale ontmoetingsdag Kerk & Israël provincie Overijssel/Flevoland.

Op zaterdag 8 oktober vindt de jaarlijkse ontmoetingsdag van de provinciale werkgroep Kerk & Israël plaats.

Dit jaar in Kampen. Vanaf 10.00 uur bent u van harte uitgenodigd in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 te Kampen.

’s Morgens zal de heer Jaap van Gelderen een lezing houden met als titel ‘Joods leven op het land. Oost Nederland.’ Daarna volgt een wandeling door de binnenstad van Kampen met mogelijk een bezoek aan de voormalige Synagoge. In het middagprogramma houdt ds. Leon Eigenhuis een inleiding over de leerdiensten Thora en Evangelie zoals deze sinds 2012 in het Open Hof in Kampen worden gehouden. De dag wordt afgesloten met een Leerdienst Thora en Evangelie waarin ds. Leon Eigenhuis voorgaat. Tussendoor is er voldoende ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen op het gebied van het werkveld Kerk & Israël. De kosten voor deze dag bedragen € 10 te voldoen bij aankomst, de lunch wordt verzorgd. Aanmelding kan tot en met 1 oktober 2016 via de mailadressen: ge.batterink@gmail.com of adehoop11@hetnet.nl.


Doel
De werkgroep Kerk en Israël beoogt binnen de gemeentes in de classis de verbondenheid met Israël te verdiepen en te verbreden.

Taak
De commissie stelt zich ten taak dit via leren, vieren en gemeenschapvormende activiteiten tot uitdrukking te brengen.

Samenstelling
De commissie bestaat uit afgevaardigden van de gemeentes, die bij voorkeur benoemd worden door de kerkenraden. De voorzitter wordt benoemd door de classis.

Financiën
De activiteiten worden bekostigd door de classis aan wie ook verantwoording wordt afgelegd.

Vergaderingen
De werkgroep komt 7 à 8 maal per jaar bij elkaar.

Contactpersonen
Voor vragen of opmerkingen kunt u zich richten tot:

Dhr. Ap van der Linde
(secretaris en penningmeester)
Bant
aendvanderlinde@hotmail.com
Mw. Dille A. de Jong-Daleboudt
Biddinghuizen
dejong.lj@planet.nl
Dhr. Wim Boessenkool
Bant