Zondag 22 april


Collecte

De uitgangscollecte van aanstaande zondag 22 april is bestemd voor Eredienst en kerkmuziek.

Ruimte om te vieren - veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De PKN ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda.

Christianne Verpoorte

 

Vakantie

Komende week (22 – 29 april) mag ik een week vakantie genieten. In voorkomende situaties van overlijden en crisispastoraat kunt u een beroep doen op de collega’s.

Ds. Bram Bregman