Zondag 21 januari


Voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad heeft, tijdens de vergadering van 11 januari 2018, als voorgenomen besluit genomen de Protestantse Gemeente Emmeloord om te vormen tot één pluriforme Protestantse Gemeente Emmeloord met één kerkenraad.

 

Wijkgemeenteavonden

De Algemene Kerkenraad nodigt de leden van de wijkgemeenten uit voor een wijkgemeenteavond op dinsdag 23 januari 2018 om u te informeren en te horen over dit voorgenomen besluit. Aanvang gemeenteavond: Wijkgemeenten De Brug en Ontmoeting West-Erven om 19.30 uur in MFC Nieuw Jeruzalem Kerk. Wijkgemeente Ontmoeting Hervormd West om 21.00 uur in De Ontmoeting.

Aukje van der Woude, scriba AK

 

Kerkbalans 2018

Tussen 20 januari en 3 februari is de actie Kerkbalans.
Het thema is dit jaar “Geef voor je kerk”. Geeft u voor de kerk? 

Jan Meindert de Witte, voorzitter commissie Geldwerving

Collecte

Verschillende kerken, één Lichaam.

Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. De opbrengst van de collecte is voor het werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.

Christianne Verpoorte

 

De religieuze ervaring. Wat beleven we aan het avondmaal?

U wordt herinnerd aan de inleiding die ds. Marianne Gaastra zal houden over dit onderwerp aanstaande maandagavond 22 januari om 20 uur in een van de zalen van de Nieuw Jeruzalemkerk. (Dus niet in De Ontmoeting zoals abusievelijk is vermeld op pagina 4 van Onderweg van deze maand). 

Namens de Commissie Lerende Gemeente, Wim de Wolf

 

Feestelijke dienst op 28 januari
Op zondag 28 januari vieren we in een feestelijke dienst het 50 jarig bestaan van onze cantorij. De dienst wordt in De Ontmoeting gehouden, samen als de wijken De Brug en OWE. Er is die zondag dus geen dienst in de NJK. Er zal veel gezongen worden, zowel door cantorij als gemeente. Muzikale medewerking wordt ook verleend door organist Sjaak van Leeuwen, pianist Jan Draijer en trompettisten Jacob en Gerrit Pol. In plaats van een "gewone" preek zullen er drie themablokjes zijn met elk een inleiding, een Bijbellezing en een kort preekje. Dit alles wordt omlijst met een grote variatie aan liederen. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Wees welkom!

Willie Marskamp

 

Dopen

Zondag 18 februari is in de NJK er gelegenheid tot dopen. Voor vragen en/of aanmelden kunt u terecht bij ds. Hedy Cappon of uw wijkpastor.

ds. Hedy Cappon

 

Avondmaal Hof van Smeden
Zondagmiddag, 21 januari 15.00 uur, is er een avondmaalsviering in de Hof van Smeden. Niet alleen bewoners van de Hof en van Houttuinen zijn welkom maar alle gemeenteleden van alle wijken die dit wensen en ook leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom om mee te vieren. Neemt u met de vervoersdienst contact op als vervoer gewenst is.

ds. Bram Bregman en Attie Goelema

 

Week van Gebed

Komende week is , van zondag 21 januari tot zondag 28 januari, weer de Week van Gebed voor de eenheid van de kerken, georganiseerd door de plaatselijke Raad van kerken.

Iedere doordeweekse dag is er een viering om 19.00 uur van een half uur tot max 3 kwartier in een kerk in Emmeloord. Onze gemeente is deze week vertegenwoordigd door ds Bram Bregman in de eerste viering op maandagavond in het gebouw van – in en samenwerking met - het Leger des Heils, Noordzijde 12. De overige vieringen vinden plaats:

Dinsdag: De Rank, Abelenlaan 121. Woensdag: R.K. Kerk, Pastoor Koopmansplein 1

Donderdag: De Hoeksteen, Nagelerstraat 2. Vrijdag: Pro Rege, Revelsant 86.

Dit jaar zijn de teksten voorbereid door de kerken uit de Cariben. Het thema is wereldwijd: Recht door zee. Komt u ook om broeders en zusters in het geloof te ontmoeten en samen verbondenheid te vieren?
ds. Bram Bregman

 

Hemels Gelag

Het Hemels Gelag is een viering tussen kerk en kroeg.Het thema is: Gelukszoekers?!

Centraal staat het verhaal van onze gast Annemieke Bijman van House Of Joy (AZC Luttelgeest). Hopelijk komen enkele gasten van het AZC mee en vertellen zij hun verhaal.

Hemels Gelag staat voor ontmoeting

En ontspanning

Met elkaar praten over het thema Gelukzoekers?!

Elke keer weer anders

Luisteren naar verhalen en muziek

Stil worden

 

Gewoon gezellig in je eigen tijd

En geen verplichtingen, de deuren staan open

Laat je gezicht ook eens zien, en kom langs

Aanvang: 21 januari om 17.00 uur in de Nieuw Jeruzalem Kerk zaal 8

Georganiseerd voor iedereen