Kerkdiensten t/m 4 februari 2018

 

Nieuw Jeruzalem kerk
De Ontmoeting West Erven
De ontmoeting Hervormd West
Cornelis Dirkszplein 10
8301 AN Emmeloord T (0527) 61 25 76
Europalaan 42
8303 GK Emmeloord T (0527) 61 28 06
Europalaan 42
8303 GK Emmeloord T (0527) 61 28 06
     

Collectes (tenzij anders vermeld):      

1e collecte: diaconie
2e collecte: kerk
3e collecte: plaatselijk kerkenwerk

Collectes (tenzij anders vermeld):      

1e collecte: diaconie
2e collecte: kerk
3e collecte: plaatselijk kerkenwerk
 
   

21 januari 2018

Heilig Avondmaal

9.30 uur

ds. Hedy Cappon

Organist: dhr. Popko van der Mei

21 januari 2018

9.00 uur

Ds. Bram Bregman

Organist: Dhr. Sjaak van Leeuwen

21 januari 2018

Heilig Avondmaal

10.30 uur

Ds. G.J. Otter

Organist: Dhr. Pieter Dekker

     

17.00 uur

Hemels Gelag, Taakgroep Eredienst

Ds. Hedy Cappon

 

17.00 uur

Heilig Avondmaal + dankzegging

Ds. G.J. Otter

Organist: Mevrouw I. Alblas

     
 

28 januari 2018

50 jaar Cantorij, gezamenlijke dienst

10.30 uur

Mevrouw Willie Marskamp

Organist: Dhr. Sjaak van Leeuwen

28 januari 2018

9.00 uur

Ds. G.J. Otter

Organist: Dhr. Aad van Maldegem

     
   

17.00 uur

Ds. D. Wolters, Vollenhove

Organist: Dhr. Rick van der Linden

     

4 februari 2018

KSG

9.30 uur

ds. Bram Bregman

Organist: dhr. Teun Bakker

4 februari 2018

KSG

9.00 uur

Ds. Hedy Cappon

Organist: Dhr. Popko van der Mei

4 februari 2018

Doopdienst

10.30 uur

Ds. G.J. Otter

Organist: Dhr. Pieter Dekker

     
   

17.00 uur

Ds. H. de Jong, Kampen

Organist: Aad van Maldegem