De pastores: predikanten en kerkelijk werkers
Bij de Protestantse Gemeente Emmeloord werken momenteel drie predikanten, één kerkelijk werker, één ouderenpastor, die elk hun eigen wijk (werkgebied) hebben en één jongerenwerker. Genoemde personen worden gezamenlijk aangeduid als "pastores".

Pastores  
 
Otter hacappon2
Hervormd West
Predikant: ds. G.J.Otter
Neptunusstraat 18, 8303 AB Emmeloord
T (0527) 61 26 32

email
Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 11
Predikant: Hedy Cappon
T (06) 38 06 31 14

twitter@domineehedy

facebook Hedy Cappon

email
 


 
     
BramBregman

 
Wijken de Ontmoeting WE 7 t/m 10
en De Brug

Predikant: ds. Bram Bregman
Vlieland 9, 8302 MG Emmeloord
T (0527) 26 58 90 of M (06) 36 43 59 01

Blog Preken Bram Bregman

twitter@brambregman1

email

 
     
     
Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Wmarskamp5
Esther Pierik

Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 12
mevr. Willie Marskamp
Gamander 16, 8252 DC Dronten.
T (0321) 31 71 47

email
Wijken De Brug 7, 8, 11 en 13 en
De Ontmoeting WE 1 t/m 6

mevr. Esther Pierik
Appelhofshoeve 34, 8331 XS Steenwijk
T (06) 13 07 81 30
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdagmiddag

email