Als Protestantse Gemeente te Emmeloord vinden wij het heel belangrijk dat de jeugd wordt ondersteund in haar geloof in God en in de betrokkenheid bij de kerk. Daarom is de taakgroep Jeugd en Kerk (JeK) op zoek naar een actieve

Jeugdwerker 0,5 fte

die de vrijwilligers en jeugd op professionele en enthousiaste wijze kan motiveren en ondersteunen.

Profielschets en takenpakket
Wij zijn op zoek naar iemand die invulling kan geven aan onderstaande taken en die past binnen het geschetste profiel:
a. Het begeleiden en coachen van de jeugdambtsdragers en JeK-vrijwilligers vanuit een helikopterview.
b. In samenspraak met het team van pastores en de werkgroep ‘Leren’ inhoudelijk begeleiding geven bij onze catechese vormen.
c. Het ondersteunen van de vrijwilligers in al onze verschillende vormen van jeugdwerk.
d. Het helpen vormgeven, inrichten en bewaken van de jaaragenda van het JeK.
e. Iemand met enige ervaring die mede zorg draagt voor de continuïteit in het jeugdwerk en zich voor langere tijd aan onze gemeente wil verbinden.
f. Helpen bij het werven en enthousiasmeren van nieuwe JeK vrijwilligers.
g. Samen met de nieuw samengestelde jeugddienstcommissie onze jeugddiensten naar een hoger plan tillen.
h. Een leidende rol innemen in het netwerken met andere kerkelijke gemeentes en andere vormen van jeugdwerk in onze regio.
Bij het grootste deel van de taken wordt ingezet op een tweedelijns werker. Dit betekent concreet dat de jeugdwerker vooral aan de slag gaat met de vrijwilligers en indirect met de jeugd. Uitzondering is de oudere jeugd, het heeft de voorkeur als de jeugdwerker in de 1e lijn affiniteit met hen heeft. De jeugdwerker zal deel uitmaken van het team van pastores.

 

Functie-eisen
Naast de functie-eisen die horen bij het takenpakket verwachten wij dat de kandidaat voldoet aan de volgende eisen:
- communicatief vaardig in woord en schrift;
- ingeschreven in het register van kerkelijk werkers van de PKN;
- theologisch geschoold;
- ervaring is een pre, geen vereiste;
- woonachting in of nabij Emmeloord (reistijd van maximaal 40 minuten).

 

We zoeken een teamspeler, die als het ware de smeerolie in de organisatie is.

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie waarbij de werkzaamheden in overleg met het JeK moderamen en de jeugdambtsdragers wordt ingevuld.
De aanstelling is voor een jaar, maar bij wederzijds goedvinden volgt daarna een vaste aanstelling. De jeugdwerker wordt ingeschaald volgens de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk werker van de PKN.

 

Voor meer informatie over de gemeente en ons jeugdwerk kan de website worden geraadpleegd.
Sollicitaties ontvangen we graag uiterlijk 29 november 2017 per e-mail (kerkelijkburo@pgemmeloord.nl)

t.a.v. Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Emmeloord

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 6 december 2017.