Historie
Sinds 1990 is Meyenburg onze zustergemeente. Meyenburg lag oorspronkelijk in de DDR.
Het contact is tot stand gekomen via de contactgroep Oost-Europa. Meyenburg heeft daarin aangegeven contacten te willen met Christenen in het buitenland. Dit was nog in de DDR-tijd, vlak voor de "Wende". Ds. Johan Heegsma heeft als eerste met een kleine delegatie van vier personen een bezoek aan deze gemeente gebracht. Inmiddels is er een hechte vriendschap tussen beide gemeenten ontstaan.

Doel
Het doel van de uitwisseling is elkaar ontmoeten met als gemeenschappelijkheid ons geloven in God. Dit alles op basis van gelijkwaardigheid.


Uitwisseling
Ieder jaar heeft in het weekeinde van Hemelvaart een uitwisseling plaats. Het ene jaar komen zij naar Emmeloord en het andere jaar gaan wij naar Meyenburg. We verblijven bij elkaar in gastgezinnen.

 

Een uitwisselingsweekend ziet er ongeveer als volgt uit:
Op vrijdag laten we elkaar iets van het land zien. Op zaterdagmorgen spreken we samen over thema's die ons beiden bezighouden. Deze thema's worden vooraf afgesproken in een vooroverleg tussen de werkgroep en Meyenburg. De zaterdagmiddag is vrij te besteden met de gasten. Zaterdagavond ontmoeten alle gastgezinnen en gasten elkaar. Dan hebben we een gezellige avond (b.v. sjoelen, een eerst nog onbekend spel in Meyenburg of we maken een kunstwerk voor in de dienst voor de volgende ochtend, enz.)
Op zondag vieren we met elkaar de dienst. Na afloop van de dienst is er nog koffiedrinken en daarna gaan onze vrienden weer huiswaarts.

Hebt u belangstelling?
Als u belangstelling hebt om deel te nemen aan een uitwisseling, neem dan contact met ons op. In Onderweg en op de kerkbrief kondigen we ieder jaar deze uitwisseling weer aan. Wij en onze vrienden uit Meyenburg stellen uw deelname erg op prijs.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit drie leden: Sjaak van Leeuwen, Gerrit Faber en Rudolf Kuipers.

Contactadressen
Als u vragen hebt, suggesties, of opmerkingen, of als u zich wilt opgeven, neem dan contact op met:

 

Sjaak van Leeuwen
Plevierenstraat 2
8301 AL Emmeloord
T (0527) 88 07 25
sjaakvan_leeuwen@hotmail.com
Gerrit Faber
Karekiethof 21
8301 XC Emmeloord
T (0527) 69 77 82
gerritenjannyfaber@hetnet.nl
Rudolf Kuipers
Siriusstraat 1
8303 ZZ Emmeloord
T (0527) 69 93 39
ravkuipers@planet.nl