Kerstattenties en kerstpakketten
Aan het eind van het jaar verzorgt de Diaconie, inmiddels traditiegetrouw, de kerstattenties en de kerstpakkettenactie. De kerstpakketten zijn bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld mensen die al jaren in de WAO zitten, gezinnen die van een bijstandsuitkering of enkel een AOW-uitkering moeten rondkomen, vluchtelingen. Of men al dan niet bij onze kerk hoort maakt niet uit. De kerstpakketten worden namens de kerk aangeboden. Jaarlijks wordt een commissie samengesteld die volgens een vast draaiboek werkt.

 

Via Onderweg en de kerkbrief wordt gecommuniceerd over de actie. Men kan op drie manieren bijdragen aan de kerstpakkettenactie:

- door het kopen van de artikelen die op een boodschappenbriefje staan die op de twee zondagen voorafgaand aan de kerstpakkettenactie in de kerk worden uitgedeeld. De boodschappen kunnen op de datum die op het briefje zijn aangegeven worden ingeleverd;

- door een bijdrage te storten op de bankrekening van de Diaconie (zie colofon Onderweg);

- door in de collectezak een gesloten enveloppe te deponeren waarop vermeld staat 'kerstpakkettenactie'.


Ziekenzondag
In 1974 heeft de Zonnebloem het initiatief genomen voor een jaarlijkse Nationale Ziekendag, op de tweede zondag van september. Men wil met deze activiteit stimuleren dat zieken en gezonden mèt elkaar en niet naast elkaar leven. Vele kerken en organisaties besteden aandacht aan deze dag. Ook vanuit onze Diaconie wordt hieraan aandacht besteed in de vorm van een bloemenactie. Gemeenteleden kunnen bloemen inleveren op de zaterdag voorafgaand aan de ziekenzondag en die worden na afloop van de morgendienst bezorgd door gemeenteleden bij de zieken in onze gemeente.