[terug]

 

Hervormd-West kan gekenmerkt worden als een gematigd traditionele Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als wijkgemeente nemen we een eigen plaats in binnen de Protestantse Gemeente te Emmeloord. De wijkgemeente functioneert o.a. als gastgemeente voor gemeenteleden die zich verwant weten aan de Gereformeerde Bond.

Omdat onze gemeente onderdak biedt aan gemeenteleden met verschillende kerkelijke achtergronden (reformatorisch, confessioneel, evangelisch en SOW) zoekt de kerkenraad naar een vorm van gemeente-zijn waarin velen zich thuis kunnen voelen maar waarin toch de eigen identiteit gehandhaafd blijft.

In de kerkdiensten staat de Woordverkondiging centraal. De Bijbel als Gods Woord is richtsnoer voor onze gemeente.

Overschrijving naar een andere wijkgemeente is mogelijk evenals overschrijving vanuit een andere (wijk-)gemeente naar Hervormd-West.

Als u/jij onbekend bent met onze gemeente en graag eens contact wilt hebben dan kunt u vrijblijvend een gesprek aanvragen bij:

 

Contactpersoon

Dhr. H. Brouwer
Doggersbank 19, 8303 VL Emmeloord
T (0527) 61 46 22

f2hhbrouwer12@hetnet.nl