Doneren van de energiecompensatie

De diaconie van de Protestantse Gemeente Emmeloord heeft besloten donatie van de energiecompensatie via de diaconie van de PGE mogelijk te maken. Hierover is overleg gevoerd met de gemeente Noordoostpolder (sociaal loket) en een aantal maatschappelijke organisaties (Carrefour, Humanitas en Maatschappelijk Werk Zorggroep ONL),

 

De donaties worden bestemd voor mensen die door de hoge energiekosten zich in een moeilijke situatie bevinden en die niet van andere regelingen gebruik kunnen maken.

 

Niet alleen gemeenteleden maar ook anderen kunnen de energiecompensatie geheel of gedeeltelijk doneren en zo inwoners van de gemeente Noordoostpolder helpen om de winter door te komen.

 

 

Bijdrage overmaken

Een bijdrage kan worden overgemaakt naar

NL22 RABO 0386 5596 94

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Emmeloord

o.v.v. ‘donatie energiecompensatie’. 

 

De periode waarin gedoneerd kan worden duurt tot 1 maart 2023. Mocht er na die datum een bedrag over zijn van de gedoneerde energiecompensatie, dan zal dat worden overgemaakt aan de Voedselbank NOP-Urk en aan Stichting Leergeld Noordoostpolder.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba van de diaconie,

mw. A. Goelema.            

scriba.diaconie@pgemmeloord.nl