In het najaar van 2022 heeft de diaconie, op voorstel van gemeenteleden, het mogelijk gemaakt dat gemeenteleden en anderen de ontvangen energiecompensatie van de overheid konden doneren t.b.v. van mensen die door hoge energiekosten in de knel kwamen.

 

Wie kunnen een verzoek doen voor ondersteuning?

Inwoners van de Noordoostpolder die zich door de hoge energiekosten (2022-2023) in een moeilijke situatie bevinden en die niet van andere regelingen gebruik kunnen maken.

 

Hoe kunt u ondersteuning aanvragen?

De aanvraag voor ondersteuning loopt via de gemeente Noordoostpolder, Carrefour, Humanitas en Zorggroep ONL (Maatschappelijk Werk).

U kunt met deze organisaties contact opnemen. Met hen zijn hierover afspraken gemaakt. 

 

Tot wanneer kan een aanvraag worden gedaan? 

Dit kan tot het eind van 2023.

 

Na het beëindigen van deze ondersteuningsactie zal het resterende bedrag van de gedoneerde gelden worden geschonken aan de Voedselbank NOP-Urk en aan Stichting Leergeld Noordoostpolder.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scriba van de diaconie,

mw. A. Goelema.            

scriba.diaconie@pgemmeloord.nl