Uitnodiging voor alle leden, jong en oud!!

Zoals u in Onderweg hebt kunnen lezen is het jaarthema van de PKN voor het komende seizoen “Een goed (bijbel)verhaal”. We sluiten ons daar als Protestantse Gemeente Emmeloord graag bij aan. Het is het thema wat ook op de Startzondag centraal stond en wat zeker inspirerend is voor vervolggesprekken in een kleinere setting, in de sfeer van een huiskamer.

 

Anders dan vorig jaar is het streven de gesprekken in de buurt te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken en u beschikt niet over vervoer dan kunt u dat t.z.t. doorgeven aan de gespreksleider. De commissie nodigt u van harte uit mee te doen met de gesprekken om zo samen de onderlinge band te versterken in onze veelkleurige Protestantse Gemeente Emmeloord.

 

U kunt uw voorkeur voor data en avond, morgen of middag hieronder vermelden.

 

Mogelijkheden van opgave deelname:

ful het formulier hier onder op de pagina in.                                           

 

Wij ontvangen uw opgave graag vóór 31 december a.s.

 

De definitieve uitnodiging  voor de gespreksochtend/avond ontvangt u spoedig na opgave; met vermelding van datum, tijd en plaats.

 

Weet u van harte welkom!

 
@