Uitnodiging voor alle leden, jong en oud!!

Zoals in het vorige nummer van Onderweg is aangekondigd is het jaarthema van de PKN voor het komende seizoen is: “Een goed (geloofs)gesprek”. We willen daar als Protestantse Gemeente Emmeloord graag bij aansluiten. Zeker nu we sinds 11 oktober als één pluriforme gemeente verder gaan is het geloofsgesprek tussen gemeenteleden onderling, ongeacht hun ‘kleur’, misschien nog wel meer nodig dan vroeger. De huiskamergesprekken die het komende seizoen in de maand februari worden georganiseerd bieden daar uitstekende mogelijkheden voor. Door de Commissie Lerende Gemeente is hiervoor gespreksmateriaal verzorgd.

 

Om tot een zo groot mogelijke variatie van de deelnemers te komen wordt gewerkt met een centrale aanmelding. We proberen u daarna in te delen op een voor u passende ochtend/avond. Hieronder wordt aangegeven hoe u zich kunt aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 31 december.  

 

Mogelijkheden van opgave deelname:

ful het formulier hier onder op de pagina in.                                           

 

Wij ontvangen uw opgave graag vóór 31 december a.s.

 

De definitieve uitnodiging  voor de gespreksochtend/avond ontvangt u spoedig na opgave; met vermelding van datum, tijd en plaats.

 

Weet u van harte welkom!

 
@