[terug]


Kerkdiensten
Kerkdiensten vinden plaats in kerkcentrum de Ontmoeting. Elke zondag zijn er twee diensten. De morgendienst begint afwisselend om 09.00 uur of 10.30 uur. We zingen uit het Liedboek voor de Kerken. De tweede kerkdienst begint in de zomerperiode om 19.00 uur en in de winterperiode om 17.00 uur. Deze dienst, waarin gebruik wordt gemaakt van de oude psalmberijming, heeft een traditioneler karakter dan de ochtenddienst. De Ontmoeting wordt gedeeld met de wijkgemeente De Ontmoeting West Erven. Vijf keer in het jaar hebben we met de wijken een gezamenlijke dienst: Oud- en Nieuwjaarsdag, Bid- en Dankdag en Hemelvaartsdag. Informatie over de diensten kunt u vinden in het Wijknieuws, Onderweg, De Noordoostpolder, via deze website en op www.pgemmeloord.nl

 

Heilige Doop
Je kind laten dopen is een bijzondere gebeurtenis. Wie graag zijn kind wil laten dopen neemt daarvoor contact op met de predikant.

 

Heilig Avondmaal
Een aantal keren in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Belijdende leden hebben toegang tot het Avondmaal. Tevens zijn gasten die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om het Avondmaal te vieren bij ons welkom om het Avondmaal mee te vieren In het verzorgingstehuis Wittesteijn wordt ook een aantal keren het Avondmaal gevierd voor mensen die het Avondmaal niet in de kerk kunnen vieren.

 

Koffie drinken na de dienst
Na de dienst van half elf is er de gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er frisdrank. Het is een mooie gelegenheid om contacten te maken, elkaar beter te leren kennen en over de dienst na te praten. Het koffieschenken gebeurt door vrijwilligers uit diverse groepen die binnen onze gemeente actief zijn en enkele families. Hiervoor wordt een rooster gemaakt. We hopen ook dit seizoen weer op een goede opkomst met gezellige en goede ontmoetingen.

 

Contactpersoon:

Aad van Maldegem

T (0527) 615170

email