Nieuw Jeruzalemkerk, Emmeloord

Protestantse Gemeente Emmeloord
Versie van 12-08-2020

 

Uitgangspunten:
De kerkenraad is eindverantwoordelijke voor het organiseren van erediensten conform de Coronamaatregelen (RIVM-richtlijnen).

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland (versie 17 juli 2020). Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

 

Dit gebruiksplan is opgesteld voor hen die betrokken en verantwoordelijk zijn voor het houden van de erediensten conform de Coronamaatregelen. Voor de kerkgangers zijn daarnaast “Spelregels voor het deelnemen aan kerkdiensten in de Nieuw Jeruzalemkerk” opgesteld.

 

Met beide documenten samen wordt geborgd dat de kerkdiensten worden georganiseerd en plaatsvinden conform de richtlijnen. Dit gebruiksplan en de spelregels worden bijgesteld als de regelgeving veranderd en als de praktijkervaringen daartoe aanleiding geven.

 

Basisregels:
Bij alle gebeurtenissen binnen het kerkgebouw moet geregistreerd worden hoeveel en welke personen in het gebouw zijn geweest.

 

De registratie dient elke week te worden gedaan, zodat bekend is wie er op welk tijdstip een dienst heeft bijgewoond. Er mag een gemaximeerd aantal personen deelnemen aan de diensten, exclusief de voorganger, de ouderling van dienst, de organist, de koster(s), enkele technici en enkele musici.
NB. We zullen het bezoek tijdens de eerste diensten beperken tot nader te bepalen aantal om ervaring op te doen en het maximaal aantal personen vast te kunnen stellen.

 

De koster zorgt dat het kerkgebouw goed is en wordt geventileerd.

 

De coördinatoren - dienstdoende ouderling, diakenen, vrijwilligers en eventueel de koster - dienen een half uur voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn en zien toe op het naleven van de regels.

 

Het beroep van predikant wordt voor de bediening van de doop en de handoplegging bij zegening aangeduid worden als Contact-beroep, zodat de regel van 1,5 meter afstand niet van toepassing is.

 

De eredienst:
Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden. Aan hun zal het document “Spelregels voor het bijwonen van een kerkdienst in de Nieuw Jeruzalemkerk” worden toegestuurd.

 

Er worden om de week kindernevendiensten gehouden en er is om de week kinderoppas aanwezig.

 

Door de aanwezige kerkgangers mag niet gezongen worden. Wel kan, met de mond gesloten, geneuried worden.

 

De lift is buiten gebruik.

 

Gebruiksplan Nieuw Jeruzalemkerk
Bij de ingang van de kerk is desinfecterende hand-gel aanwezig.

 

Een van de coördinatoren - herkenbaar aan hun 1,5 meter staf - begroet de kerkgangers. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk niet bezoeken. Zij die de kerk wel mogen bezoeken worden verzocht de jas mee te nemen naar hun zitplaats in de kerkzaal.

 

De coördinator gidst de kerkgangers naar hun zitplaats. Daarbij wordt de kerk volgens een vast plaatsingsplan gevuld. De voorste drie rijen stoelen en de eerste twee stoelen naast de gangpaden worden niet gebruikt. We beginnen met de plaatsen het verst van de hoofdingang en eindigen met de plaatsen bij de ingang. De vooringang van de kerkzaal wordt niet gebruikt door kerkgangers.

 

Bij het verlaten van de kerk regelen coördinatoren weer hoe de kerk te verlaten. We beginnen nu met de plaatsen het dichtst bij de hoofduitgang.

 

Het toilet bij de kerkzaal wordt niet gebruikt.