Predikant m/v fulltime

50 % Emmeloord + 50 % Marknesse

pge-logo   pknmarknesse

Deze veelkleurige gemeenten in de Noordoostpolder zijn samen op zoek naar een nieuwe predikant of predikantenechtpaar.

 

Beide gemeenten bieden een betrokken geloofsgemeenschap waarin naar elkaar wordt omgezien, die iets wil betekenen voor de samenleving en die een braakliggend terrein heeft van 30 – 50 jarigen. De Noordoostpolder biedt een prettige woon- en werkomgeving en ligt centraal in ons land. De afstand tussen Emmeloord en Marknesse is rond de 10 km. Er is een vrijstaande pastorie beschikbaar in het centrum van Marknesse, uitkijkend op een sluis bij doorgaand vaarwater.

 

Wat wij vragen

Een dominee die:
- een levend geloof heeft in de opgestane Heer - op een aansprekende manier de Bijbel voor jong en oud kan vertalen naar het hier en nu
- het een uitdaging vindt om als een “dirigent” de verschillende geloofsbelevingen samen te laten klinken
- diversiteit in de kerkdiensten vorm kan geven en zich thuis voelt in een liturgie met een brede liedkeuze (ook met evangelische accenten)
- de vaardigheid heeft tot goede samenwerking met beroepskrachten: een kerkelijk werker in Marknesse en een team van pastores in Emmeloord
- de verbinding helpt zoeken van de kerkelijke gemeente met dorpsleven/samenleving. Verdere informatie, zoals de volledige Profielschets en de Beleidsplannen, is op te vragen via het mailadres beroepingscommissie2020@gmail.com

 

Contact opnemen kan met voorzitter David van den Berg, 06 22 44 11 83 (uit Emmeloord) of met secretaris Jan Aalbers, 06 51 36 02 76 (uit Marknesse)

 

Reacties op deze vacature ontvangen we graag uiterlijk 12 juni 2020
De gezamenlijke Beroepingscommissie van Emmeloord en Marknesse