Uitnodiging aan jong en oud voor een gesprek rond het jaarthema  2020-2021

“Het Goede Leven in het perspectief van Gods licht”

 

Het landelijk jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is “het Goede Leven in het perspectief van Gods licht”. Onze gemeente sluit zich daar ook dit jaar weer graag bij aan.

Het thema stond op de Startzondag centraal en biedt voldoende uitdaging om in een kleine setting in gesprek te gaan. Vanwege Corona zullen de gesprekken niet in een huiskamer plaatsvinden, maar in een zaal van de kerkgebouwen. Uiteraard worden de maatregelen van het RIVM en de gebouwen-protocollen nauwgezet in acht genomen. Daarnaast is het mogelijk mee te doen in een beeldbel-gesprek.

De Commissie Lerende Gemeente nodigt u van harte uit mee te doen met deze gesprekken. Een goede gelegenheid om elkaar (weer) te ontmoeten en van elkaar te horen hoe we het goede leven in onze gemeente, maar vooral ook in deze coronatijd inhoud kunnen geven.

U kunt uw voorkeur voor data en dagdelen hieronder aankruisen/aanstrepen en tevens wanneer u vervoer nodig heeft en/of via beeldbellen wilt deelnemen.

 

Wij ontvangen uw opgave graag vóór 15 oktober a.s.

U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk de uitnodiging voor de gespreksochtend/middag/avond.

De definitieve uitnodiging  voor de gespreksochtend/avond ontvangt u spoedig na opgave; met vermelding van datum, tijd en plaats.

 

Weet u van harte welkom!