Themagesprekken Protestantse Gemeente Emmeloord met toekomst

In de afgelopen maanden heb ik met vrijwel alle leden van de kerkenraden individuele gesprekken gevoerd over de toekomst van de PG Emmeloord. De oogst van deze gesprekken is samengebracht in een rapport, waarvan de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 7 september jl. de procedure en het tijdpad van bespreking en besluitvorming heeft vastgesteld. De Algemene Kerkenraad heeft het voornemen om in december a.s. tot een finaal besluit te komen over de vraag of de PG Emmeloord met twee of drie wijkgemeenten de toekomst tegemoet wil gaan, dat wil zeggen, met of zonder de wijkgemeente Hervormd West. Ter verrijking van dit besluit is het rapport in de afgelopen weken in de wijkkerkenraden besproken en wordt het thans (ze moeten nog plaats vinden wanneer ik dit schrijf!) in bijeenkomsten van de drie wijkgemeenten gepresenteerd en in gesprek gegeven.

 

Daarnaast worden gemeenteleden uit elk der wijkgemeenten uitgenodigd om in gemengd samengestelde themagroepen, met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van ondergetekende. In de gesprekken zal ruimte worden geboden om pijn te delen en verschilpunten te benoemen, maar ook de vraag aan de orde komen, hoe met elkaar de toekomst tegemoet te gaan, samen of gescheiden?  De gesprekken vinden plaats in de tweede helft van oktober en november a.s.. De groepen komen één of twee keer bijeen, afhankelijk van het verloop van de bespreking. De opbrengst van deze gesprekken zal eveneens in de finale besluitvorming van de Algemene Kerkenraad in december a.s. worden betrokken.

 

U kunt zich voor de themagroepen aanmelden door uw naam, contactgegevens en de wijk waartoe u behoort, op te schrijven op een flap die in de hal van de beide kerken zal worden opgehangen. Ook kunt u zich aanmelden via de mail: contact@jaapvandemeent.nl. Daarbij kunt u tevens uw voorkeur aangeven, voor overdag of ’s avonds. De (mogelijke) onderwerpen van de themagroepen treft u aan in het rapport.

Ds. Jaap van de Meent
“Feestje”

Zomaar een doordeweekse dag…Ik  sla de krant open…..

 

“Leegloop van kerken gaat onverminderd door”

“Bijzondere kerkdienst geen remedie tegen leegloop”

 

O ja en deze doet het ook altijd……”de kerk is niet meer van deze tijd”

 

We kennen de kreten allemaal. Je zou er moedeloos van worden.

In mijn gedachten ga ik nog even terug  naar de decembermaand….kerstnachtdienst hier in “de Ontmoeting”. Een pareltje…. mooie liederen, een goed koor, fijne preek en een prachtig kerstverhaal op de beamer. En een bom, bomvolle kerk. Ik zag jong en oud. Er waren mensen die de kerk, volgens eigen zeggen, al lang de rug hebben toegekeerd…. Maar ze waren er nu bij. Wat een waardevolle avond. Kerstfeest met een uitroepteken!

 

Begin januari…preek van de leek, door Roel Paulusma. En zeker voor een avonddienst….gewoon enorm goed bezet!. Preek van de leek…Wat mooi dat dit kan in onze kerk, een bijzondere dienst, voor herhaling vatbaar!

 

Afgelopen zondag, helaas waren wij niet aanwezig, de jeugddienst in “de Ontmoeting”.Wat hoorden we veel positieve verhalen naderhand … bomvolle kerk, weer met jong en oud. Een warming-up vooraf met een heuse wave en een dominee achter een drumstel. En er was dus jeugd, heel veel enthousiaste jeugd. Een topdag!

 

Afgelopen zondag waren wij in Rutten, in de Rooms-katholieke kerk. We woonden een interkerkelijke dienst bij, georganiseerd door gemeenteleden van de omliggende dorpen. Stampvolle kerk, weer met jong en oud….Schoondochter zingt mee in het koortje en uiteraard zijn wij er bij als familie, dit willen we niet missen. We zingen opwekkingsliederen, mooie liederen uit het liedboek en een lied van Nick en Simon. Daarnaast nog eens een mooie overdenking en ach, noem het maar op, het was er….. Zo mooi….. een volle kerk en iedereen zingt uit volle borst mee. Ik geniet. Eigenlijk gewoon een feestje!

 

O ja, ik weet het…..de kerkgang loopt beslist terug en er als je wilt is er genoeg aan te merken op de kerk en op ons. Maar doemdenken, schiet dat op?  Maar wat gebeuren er mooie dingen in en om de kerk.  Dat moeten we vasthouden….het samen doen, met  respect voor elkaar.

Maandag, ik zit in de auto naar mijn werk en ik hoor een spreuk voorbij komen van een bekende Nederlander….”het leven is een feestje maar je moet wel zelf de slingers ophangen”….en ik bedenk me dat alles en iedereen tegenwoordig maar een slogan heeft…en waarom zou de kerk er niet eentje kunnen hebben?

 

Mijn gedachten gaan weer even terug naar al het mooie van de afgelopen tijd en ik voel opeens  een slogan op komen  borrelen voor de kerk….”De kerk is gewoon een feestje, maar we moeten samen de slingers ophangen”

Marja Meindertsma