[terug]

 

In de periode 19 januari tot en met 2 februari 2019 wordt de actie Kerkbalans gehouden met als thema “Geef voor je kerk”.

Tientallen vrijwilligers zullen op pad gaan om eerst de Kerkbalansenvelop bij u thuis te bezorgen en om enkele dagen later de antwoordenvelop met de toezegging van uw bijdrage in 2019 weer bij u te komen ophalen.

Wij spreken de hoop uit dat u hen en ons niet teleur zult stellen en Geef(t) voor uw kerk!

 

College van Kerkrentmeesters

Jan Meindert de Witte

Voorzitter Commissie Geldwerving