[terug]

 

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doet de PG Emmeloord weer mee aan de Actie Kerkbalans.

 

Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor onze gemeente. De inkomsten uit de actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Daarom zijn we trots op de leden van onze kerk die het met hun financiële bijdragen mogelijk maken onze gemeente in stand te houden en alle activiteiten en beleidsvoornemens te kunnen uitvoeren.

 

In de genoemde periode zullen de lopers weer op pad gaan om de Kerkbalansbrochure en het toezeggingsformulier bij de gemeenteleden te bezorgen. Na een aantal dagen zal de loper de antwoordenveloppe weer bij u komen ophalen. Nog fijner zal het zijn als u de antwoordenveloppe, voorzien van uw naam en/of adres, bij de loper van uw wijk in de brievenbus doet…..Dit om het aantal contactmomenten in deze coronatijd zo beperkt mogelijk te houden. Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u vandaag wilt geven voor de kerk van morgen.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Jan Meindert de Witte

voorzitter Geldwerving