Zondag 17 juni

 

Collecte

De bestemming van de diaconie collecte van deze zondag, 17 juni, is voor binnenlands diaconaat: Inloophuis als ontmoetingsplek. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.

 

Overstapdienst groep 8

Het laatste jaar op de basisschool, het laatste jaar kindernevendienst! Samen met jullie, de dominee, de gemeente, de leiding van de kindernevendienst van de Ontmoeting (WE) en de Nieuw Jeruzalem Kerk (DB) willen we daar een speciale gezamenlijke kerkdienst van maken op 8 juli om 9.00 uur in de Ontmoeting. Zit je in groep 8 en wil je hier graag bij zijn, laat het ons weten! Groetjes namens de kindernevendienst ‘Op Stap’, Ingrid Herder en Annette Hospes 0527-231337 / 06-40021008 a.hospes@ziggo.nl

Annette Hospes

 

Getuigenis Robbie Smitskamp

Zondagavond 17 juni, 20.00 uur NJK, na de dienst van de Taakgroep Eredienst, vertelt Robbie Smitskamp (geboren in Emmeloord, 27 jaar, kok geweest bij het Voorhuys) hoe hij van depressie en drugs af is gekomen, doordat iemand op een festival in Australië zomaar voor hem ging bidden. „Toen is het met een zaadje van God begonnen.“ Ik sprak hem deze week nadat hij aan de kerkenraad had gevraagd of hij zijn getuigenis mocht geven. Hij wil niemand bekeren, hij is alleen vol van Jezus en wil graag zijn verhaal van levensverandering vertellen. Tot uiterlijk 20.45 uur.

Ds Bram Bregman

 

Avondmaalsviering Hof van Smeden (24 juni)

Volgende week zondag is er om 15.00 uur een Avondmaalsviering in de bovenzaal van de Hof van Smeden. Iedereen is daarbij van harte welkom, dus óók als u niet in de Hof van Smeden, Houttuinen of Smedenpoort woont.

ds. Hedy Cappon

 

Dopen

Zondag 1 juli (9.30 NJK) mogen we weer dopen in het midden van de gemeente. Eva Frietema (dochter van Maarten en Anne Frietema-De Jong) en Finn Mooiweer (zoon van Boaz en Judith Mooiweer-Frietema) zullen worden gedoopt.

ds. Hedy Cappon