Zondag 19 mei

 

Collecte

De uitgangscollecte is bestemd voor onze zustergemeente Meyenburg. Al sinds 1990 onze zustergemeente, met jaarlijks een uitwisselingsweekend. Doel van de uitwisseling is elkaar ontmoeten met als gemeenschappelijkheid ons geloven in God.

 

Taakgroep Eredienst

Zondag 19 mei zal Gospelkoor Tehilla het project opvoeren: “De dromen van 3 bomen” Dit project volgt het verhaal van drie bomen die bedenken wat ze later willen worden, als ze volwassen, grote bomen zijn. Maar God heeft een ander plan voor hen, een beter plan, Zijn plan! Het geheel bestaat uit een combinatie van beelden op een beamer, bijpassende liederen die gezongen worden door het koor en teksten die samen voor een pakkend programma zorgen. U wordt allen uitgenodigd om 19.00 in de Nieuw Jeruzalemkerk

Tini v.d. Meer

 

Vakantiegeldactie 2019

De diaconie heeft weer de vakantiegeldactie opgestart. Het doel van deze actie is dat degenen die dat kunnen missen een deel van hun vakantiegeld afstaan ten behoeve van diegenen die wel een financieel “ruggensteuntje” kunnen gebruiken. In het meinummer van Onderweg is aandacht aan deze actie besteed en de brief met uitgebreide informatie is begin mei samen met Onderweg verspreid. Hierbij nogmaals het banknummer van de Diaconie, waarop uw gift gestort kan worden: NL22 RABO 038 65 59 694. Graag voor 7 juni. Ook aanvragen kunnen tot 7 juni worden ingediend bij mevr. M. van Altena, Kempenland 11, 8302 MT Emmeloord. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan! De brief met alle informatie is ook te downloaden via de internet-site van de Protestantse Gemeente Emmeloord, onder het tabblad diaconaat (www.pgemmeloord.nl), ook het aanvraagformulier is via deze site te downloaden.

Commissie Vakantiegeldactie 2019

Eise Harkema, Bertus de Jong, Margreeth van Altena en Sippe Bandstra

 

Spannende weken voor de onze jongeren die examen doen

Op dit moment zitten veel van onze jongeren midden in de examentijd. Natuurlijk hopen we dat zij allemaal het beste uit zichzelf halen en vertrouwen hebben in een goede afloop. We wensen hen nog succes met de laatste loodjes en daarna de verdiende rust in afwachting van de uitslag. Ook dit jaar willen we weer graag aandacht geven aan de jongeren die hun examen gaan halen of het misschien (net) niet gehaald hebben. Daarbij vragen we jullie hulp. Ken je jongeren die lid zijn van onze gemeente én die dit jaar examen doen voor het een opleiding binnen het voortgezet onderwijs, denk aan medescholieren, familieleden, wijkgenoten of andere bekenden? Geef de namen dan s.v.p. aan ons door. We ontvangen de namen én het woonadres graag via een mailtje naar jek@pgemmeloord.nl

Harry Binnenmars

 

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

kerkbrief@pgemmeloord.nl