Zondag 22 juli

 

Tot en met het einde van de zomer zal ik mijn werk voor de PGE zoveel mogelijk doen op maandag en vrijdag. Als u mij op die dagen wilt bellen, heeft u ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur de meeste kans dat ik thuis ben, en dus bereikbaar. Verder stel ik het op prijs als u mij ‘s avonds en in het weekend alleen belt voor dringende aangelegenheden. Mailen mag altijd: williemarskampdronten@solcon.nl. Uw mail zal ik zoveel mogelijk op mijn werkdagen maandag en vrijdag lezen en beantwoorden.

Met dank en vriendelijke groet, Willie Marskamp