Zondag 17 maart

 

Collecte

De bestemming van de eerste collecte van zondag 17 maart 2019 is voor binnenlands diaconaat: Verlaat de gevangenis....en dan?

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. 

 

De uitgangscollecte is bestemd voor: Pax Kinderhulp

Ook deze zomer, van 13 t/m 28 juli, komen er zo’n 20 Poolse kinderen, uit de regio Katowice, naar onze polder. Kinderen uit kindertehuizen en kansarme gezinnen. Pax Kinderhulp gelooft dat de kinderen hierdoor meer vertrouwen krijgen in een betere toekomst. Ze logeren in gastgezinnen in de Noordoostpolder en Urk. Daarnaast hoopt zij een bijdrage te leveren aan vrede, vrijheid en medemenselijkheid. De landelijke stichting verzorgt de reis en de verzekeringen. De andere werkzaamheden en activiteiten worden door de werkgroep zelf verricht en daarvoor is geld nodig. Voor meer informatie zie de website: www.paxnopurk.nl . We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Christianne Verpoorte

 

Vespers met thema” Waarover spraken zij”

2e vesper - Jezus houdt een toespraak in de tempel. Hij maakt indruk. De mensen praten door elkaar en ruziën over de vraag wie Jezus is. Is Hij een profeet, of is Hij de Messias? De dienaren van de hogepriester en de Farizeeën zijn erg onder de indruk. Nog nooit heeft een mens zo gesproken! Maar terug in de tempel wordt hen deze uitspraak niet in dank afgenomen. Als Nikodemus een goed woord over Jezus spreekt, krijgt hij de wind van voren. Reactie op reactie. Ze komen niet tot een gesprek en ieder gaat met z’n “eigen gelijk” naar huis.

Wees welkom in de vesper in de NJK om 17.00 uur om stil te zijn, te bidden, te luisteren en te zingen. Wilt u/ jij een liedboek meenemen?

Samen op Weg Cantorij Grietje Roozeboom

 

De Levenskracht van Pasen

U wordt herinnerd aan de lezing van Esther Pierik over dit onderwerp op aanstaande maandag 18 maart om 20 uur in een van de zalen van de Nieuw Jeruzalemkerk. Samen met ons wil ze nadenken over de vraag hoe het Paasmysterie voor ons eigen leven van betekenis kan zijn. U bent van harte welkom. Zie verder het bericht in Onderweg van deze maand op pagina 8.

Namens de Commissie Lerende Gemeente, Wim de Wolf

After preek koffie gesprek zondag24 maart

Op zondag 24 maart a.s. is er opnieuw een After-preek-koffie-gesprek, deze keer na de gezamenlijke dienst in de Nieuw Jeruzalemkerk, die om half 10 begint. Voorganger is mevrouw Hanneke Hiscock.

 

Het is altijd warm en bijzonder om na een kerkdienst samen in iemands woonkamer koffie te drinken en te delen over woorden en liederen, over ervaringen die tijdens de dienst ontroerden.

Dat geeft verbondenheid en ook verdieping van het thema van de dienst.     

 

Zin om mee te doen?

Wie zich vooraf aanmeldt via elsbethwardenier@gmail.com krijgt zaterdag de 23e de preek van zondag toegestuurd en ook het adres waar we bij elkaar komen.  

Wil je deze keer gastvrouw/gastheer zijn of hiervoor reserve staan? Fijn als je dit aangeeft in je mail.

Els- Beth Wardenier


Aanmelden digitale nieuwsbrief

kerkbrief@pgemmeloord.nl