Zondag 17 februari

 

1e collecte zondag 17 februari, ZWO,  Cedepca in Guatemala

Vrouwen in Guatemala worden dagelijks gediscrimineerd en velen hebben te maken met huiselijk geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in Guatemala hen daarbij helpen? Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Cedepca een theologische opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap voor een sociaal sterke kerk die de bevrijdende kracht van het Evangelie uitdraagt.

Met uw steun kan  Cedepca  van grote betekenis zijn. Van harte aanbevolen!

Dorine Boersma, ZWO

 

Uitgangscollecte zondag 17 februari is bestemd voor het Toon Hermans Huis.

Kanker veroorzaakt onzekerheid, twijfels en zorgen bij alle betrokkenen. Tijdens de behandelingen in het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen er alles aan om patiënten te behandelen en te begeleiden. Deze begeleiding vindt meestal nog maar incidenteel plaats als men weer thuis is. En juist dan is het belangrijk dat (ex-)patiënten ergens terecht kunnen voor hulp bij de verwerking van hun ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven van hun leven. Het Toon Hermans Huis kan deze hulp bieden. Er is tijd en een luisterend oor, men kan ervaringen uitwisselen, gewoon een kopje koffie drinken of deelnemen aan creatieve activiteiten. Het Toon Hermans Huis Emmeloord is volledig afhankelijk van sponsors en giften. 

Christianne Verpoorte

 

Samen op Weg Cantorij.

Over enkele weken begint de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen. Zoals ieder jaar zullen er in die weken op zondagmiddag in de Nieuw Jeruzalemkerk uur vespers zijn, die om 17.00 uur beginnen. De Samen op Weg Cantorij zal steeds haar medewerking verlenen aan deze diensten. Mocht u in die periode met ons mee willen zingen, dan bent u van harte welkom. Repetities hebben we iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur in De Ontmoeting. Vanaf dinsdag 19 februari gaan we met de nieuwe liederen aan de slag. Inlichtingen: Botte Visser, tel.205318.

 

De kerk in tijden van Godsverduistering

U wordt herinnerd aan de lezing van ds. Marianne Gaastra over dit actuele onderwerp op aanstaande maandag 18 februari om 20 uur in een van de zalen van de Nieuw Jeruzalemkerk. Wat is de positie en de rol van ons als kerk in een toekomstige wereld zoals die geschetst wordt in het bekende boek Homo Deus van Yuval Noah Harari? Zie verder het bericht in Onderweg van deze maand op pagina 8.

Namens de Commissie Lerende Gemeente, Wim de Wolf

 

Gevonden
In de Nieuw Jeruzalem Kerk is een gouden ring gevonden.
Mocht u deze ring verloren zijn dan kunt u contact opnemen met de koster- beheerder.
Harrie Joesten tel. 06 260 58 092 of via 0527 612 576.

 

Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 heeft tot en met 13 februari 2019 een bedrag aan toezeggingen opgeleverd van € 487.625,-. Deze toezeggingen zijn gedaan door 1.507 toe zeggers. Ter vergelijking: in 2018 is door 1.534 toe zeggers een bedrag van € 491.823,- toegezegd. Over heel 2018 is een bedrag aan toezeggingen binnengekomen van € 526.200,-. Van diverse gemeenteleden is het toezeggingsformulier nog niet ontvangen. De wijkkerkrentmeesters zullen in de komende periode hier aandacht aan schenken en actie op uitvoeren. U mag uw toezegging ook inleveren bij, of opsturen naar, het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36, 8302 BV Emmeloord). Een ieder die een toezegging heeft gedaan willen wij hiervoor hartelijk dank zeggen. Ook gaat onze hartelijke dank uit naar allen die betrokken zijn geweest bij de actie Kerkbalans.

Jan Meindert de Witte College van Kerkrentmeesters Geldwerving

Hemelvaartweekend
Al 29 jaar onderhouden wij contacten met onze partnergemeente Meyenburg uit de voormalige DDR. Het ene jaar gaan wij met een groep gemeenteleden naar Meyenburg en het andere jaar komen zij met een aantal gemeenteleden naar Emmeloord zoals dit jaar het geval is met het Hemelvaartweekend van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni. Mocht u dit weekend bereid zijn om als gastgezin te fungeren of als u gewoon mee wilt doen met een aantal activiteiten dan kunt u zich (bij voorkeur) opgeven via meyenburg@pgemmeloord.nl , of telefonisch bij Janny en Gerrit Faber 0527 69 77 82, of Rudolf en Adrie Kuipers 0527 69 93 39, of Sjaak van Leeuwen 0527 88 07 25
Verdere informatie kunt u vinden op de website onder de kop ‘Werkgroepen’.


Aanmelden digitale nieuwsbrief

kerkbrief@pgemmeloord.nl