[terug]

 

Samen op Verkenning

Overzicht van alle lezingen  2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

 

2020

Hagar in de verhalen van Jodendom en Islam. An Geertsema

 

Leven en werk van de theoloog en filosoof Søren Kierkegaard. ds. Frits Slothouber

 

Orthodoxie en fundamentalisme. ds. Marianne Gaastra

 

2019

Hoe verschillend mensen kunnen geloven. Wim de Wolf

 

Wie schreef het vierde Evangelie? Peter van ’t Riet

 

De herontdekking van het klooster. Ds. Wim Kok

 

Katholieke vergezichten op het hiernamaals. Pastor V. Maagd

 

Hagar in de verhalen van Jodendom en Islam. An Geertsema n.a.v. boek van Heleen Pasma

 

Leven en werk van de theoloog en filosoof Søren Kierkegaard. Ds. Frits Slothouber

 

2018

Oude dogma’s en nieuwe wegen. Wim de Wolf

 

Lukas versus Mattheus vanuit midras-perspectief. Peter van ’t Riet (uitgeschreven lezing niet aanwezig)

 

De Christendom vóór en na keizer Constantijn. Ds. Bram Bregman

 

Antisemitisme doo de eeuwen heen. Harm Batterink

 

Middengeneratie: waar kies je voor? Ds. Thea de Ruijter

 

De kerk in tijden van Godsverduistering. Ds. Marianne Gaastra

 

De Levenskracht van Pasen. Esther Pierik

 

2017

De herontdekking van de hemel. Wim de Wolf

 

Het offer in het Jodendom en het Christendom. Peter van ’t Riet

 

Ontmoetingen met engelen in de Bijbel en nu. Esther Pierik

 

Wat ervaren we bij de viering van het heilig Avondmaal? Ds. Marianne Gaastra

 

Geloof in ontwikkeling – een leven lang. Ds. Margreet Jongsma

 

Vragen rondom de wederkomst van Christus. Joke Lalkens

 

2016

Anders geloven! Wim de Wolf

 

Op verkenning door het boek Openbaringen. Popko van der Mei

 

Brieven uit de hemel. Henk Lansink

 

Licht op jouw schaduw, (weer) leven met hart en ziel! Bram Bregman

 

Apostolisch Genootschap. Anton Lip

 

Wat doe ik hier in Godsnaam? Harm Batterink

 

Hoe kunnen we over God spreken: Een vraag van Bonhoeffer aan ons. Heidi Schröder

 

2015

Geloven joden, christenen en moslims in dezelfde God? Harm Batterink

 

Verzoening met God, is dat nodig? Joke en Rikkert Lalkens

 

Vrijzinnige vragen en voorlopige antwoorden. Jannes Bosker

 

Anders leven na een bijna-dood-ervaring. Léonie Troost

 

2014

En de mens schiep God. Harm Batterink

 

Kennismaking met Meister Eckhart. Wim de Wolf

 

Van angst naar liefde, een visie van Eugen Drewermann. Popko van der Mei

 

Waar vinden we hemelse wijsheid? Wim de Wolf

 

Heeft ziek-zijn zin? Trijnie Bakker en Jan van der Werff

 

Doorgevingen als gaven van de profetie. Henk Lansink, oud-pastoraal werker van de PKN kerk in Gouda 

 

2013

Op zoek naar hemelse wijsheid in ons aardse bestaan. Wim de Wolf

 

Het Soefisme, een brug tussen de godsdiensten? Trudi Wisse

 

Compassie, een weg naar een betere wereld. Jan van der Werff

 

2012

De hemel, een onbekende wereld? Wim de Wolf

 

Hoe God verdween in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel. Popko van der Mei

 

Waarvan verlost Jezus ons eigenlijk? Conny Aalbersberg

 

Kerken, ketters en keizers in de vierde eeuw. Wim de Wolf

 

Edgar Cayce, de slapende profeet. Rikkert Lalkens

 

 

2011

Spiritueel Christendom in deze tijd. Wim de Wolf

 

Ietsisme en het Christelijk geloof. Jan van der Werff en Trijnie Bakker

 

Het evangelie van Judas. Rikkert Lalkens

 

Was Jezus de Messias die verwacht werd? Wim de Wolf

 

Voltooid leven? Gerrie Abrahamse

 

Is de kerk overgefeminiseerd? Conny Aalbersberg

 

Thomas à Kempis, een mysticus uit Zwolle. Mariska van Beusichem

 

Ken jezelf en ontdek je spirituele type. Wim de Wolf

 

Paulus, man van twee werelden. Harm Batterink

 

 

2010

Bidden, kan het misschien ook anders? Leonie Troost en Grietha Blom

 

Maria Magdalena, een bijzondere apostel. Popko van der Mei

 

Spreken over God. Tine de Vries

 

 

2009

Wat valt er te zeggen over de hemel? Wim de Wolf

 

Hoe kunnen we de Apostolische Geloofsbelijdenis verstaan? Popko van der Mei

 

Engelen rondom ons. Marita Fennema

 

Hoe het Nieuwe Testament ontstond. Rikkert Lalkens

 

Het Nieuwe Testament: verschillende visies? Rikkert Lalkens

 

 

2008

Straft God het kwaad? Wim de Wolf

 

Omvallende dogma's, wat blijft er over? Harm van der Meer

 

Bijna-dood-ervaringen en (on)toevallige signalen aan nabestaanden. Léonie v.d. Berg

 

Beleeft de wereld een mid-life crisis? Een spirituele verkenning. Wim de Wolf

 

Van collegebank tot kansel. Jole Lalkens

 

Opstanding uit de doden: hallucinatie, feit of werkelijkheid? Popko van der Mei

 

Mijn geloof is niet meer wat het geweest is. Wim de Wolf

 

 

2007

Hoe verschillend wij God kunnen ervaren, Popko v.d. Mei en Wim de Wolf

 

Christelijk geloof en reïncarnatie, Léonie v.d. Berg, Harm v.d. Meer en Henk Glas

 

Vergeving, Jan van der Werff en Boukje v.d. Mei

 

Mijn ziel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wim de Wolf

 

Geloven in een God die niet bestaat, Trijnie Bakker, Jan van der Linde, Tjeerd Soldaat en Wera van der Baan