[terug]

 

De Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente Emmeloord organiseert al jaren achtereen, in het kader van verdere verdieping over een bepaald thema, enkele interessante avonden. De lezingen hebben een grens verkennend karakter.

 

In het seizoen 2021-2022 worden er i.v.m. de situatie rondom corona slechts twee open avonden (waarvan één dubbel) gehouden met lezingen van een meer verkennend karakter.

Donderdag 23 en maandag 27 september 2021: “Een verkenning van de spirituele dimensie van ons bestaan”. Inleider Wim de Wolf.

Maandag 4 april 2022: “Orthodoxie en fundamentalisme”. Spreker ds. Marianne Gaastra.

 

Aanvang avonden: 20.00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk. Uiterlijk drie dagen vóór de betreffende datum aanmelden is verplicht. Aanmelden met naam en telefoonnummer bij wimdewolf76@gmail.com (0527-615338).

 

In het digitale archief zijn de onderwerpen van alle voorgaande jaren wel in te kijken via de volgende link: Klik hier

Van de meeste lezingen is een digitale, geschreven versie op te vragen bij Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com.

 

De cursus-avonden over het thema “Leven uit de Geest. De spirituele dimensie van ons bestaan” worden verzorgd door Wim de Wolf. Voor nieuwe belangstellenden is nog een aantal plaatsen beschikbaar in een maandag- of donderdaggroep. Daarbij houden we ons uiteraard strikt aan de geldende corona maatregelen. De avonden worden gehouden in MFC Nieuw Jeruzalemkerk.

Verdere informatie staat onder Activiteiten PGE op deze website.

 

Aanmelden (naam, telefoonnummer en welke dag) kan vóór 30 september 2021 per email bij wimdewolf76@gmail.com. Of aanmelden tijdens de hierboven genoemde avonden 23 en 27 september 2021.