[terug]

 

De Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente Emmeloord organiseert al jaren achtereen, in het kader van verdere verdieping over een bepaald thema, enkele interessante avonden. De lezingen hebben een grens verkennend karakter.

 

In het seizoen 2019-2020 werden een zevental lezingen georganiseerd onder het motto “Samen op Verkenning”. Voor deze avonden hoefde men zich niet aan te melden en iedereen was van harte welkom, ook belangstellenden buiten PG Emmeloord.

Er waren gemiddeld zo’n 30 bezoekers aanwezig, deels ook uit de omringende dorpen en andere kerkgenootschappen.

 

In verband met de corona-beperkingen worden er echter het komende seizoen geen open avonden georganiseerd met lezingen in de serie Samen op Verkenning.

 

In het digitale archief zijn de onderwerpen van alle voorgaande jaren wel in te kijken via de volgende link: Klik hier

Van de meeste lezingen is een digitale, geschreven versie op te vragen bij Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com.

 

De cursus-avonden van het afgelopen seizoen over het thema “Geloof, godsdienst en spiritualiteit in ontwikkeling” zullen worden voortgezet, rekening houdend met de door corona maatregelen beperkte zaalcapaciteit in de beide kerkgebouwen. De avonden worden verzorgd door Wim de Wolf. Voor nieuwe belangstellenden is nog een aantal plaatsen beschikbaar in een maandag- of donderdaggroep. Daarbij houden we ons uiteraard strikt aan de geldende corona maatregelen.

Aanmelden kan vóór 15 september 2020 per email bij wimdewolf76@gmail.com.