[terug]

 

De Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente Emmeloord organiseert al jaren achtereen een aantal avonden over een bepaald thema.

De lezingen worden georganiseerd door een aparte werkgroep, Samen op Verkenning (SoV). Dit seizoen worden er een zestal open avonden georganiseerd, waarvoor u zich dus niet van te voren hoeft aan te melden. De avonden zijn voor alle belangstellenden toegankelijk. Welkom!

 

Lezingenprogramma Samen op Verkenning

26 en 29 september: “Een kennismaking met het Evangelie van Thomas”. Spreker Wim de Wolf.

31 oktober: “De religieuze wereld van Marc Chagall”. Spreker Guus van Es.

28 nov.: “De 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk”. Spreker pastoor Victor Maagd.

23 januari: “De Goddelijke Komedie van Dante”. Spreker ds. Wilbert Dekker.

20 februari: “Hoe joods was Paulus?”. Spreker Peter van ’t Riet.

20 maart: “Waarvan verlost Jezus ons?”. Spreker ds. Marianne Gaastra.

 

Aanvang avonden:

Aaandag 20.00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkszplein 10, Emmeloord (eerste avond ook op donderdag). Deze informatie is ook te vinden in het Activiteitenboekje hoofdstuk 3.7.

 

In het digitale archief is een lijst van lezingen uit voorgaande jaren in te kijken via de volgende link: Klik hier

Van de meeste lezingen is een digitale, uitgewerkte versie op te vragen bij

Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com.

 

Verdiepingsavonden over het Thomas-evangelie

In een serie verdiepingsavonden zal het thema van de eerste SoV avond verder worden uitgediept onder het motto: “Inspirerende woorden uit het Thomas-evangelie”. Voor verdere achtergrondinformatie wordt verwezen naar het Activiteitenboekje hoofdstuk 3.8.

Men kan zich opgeven voor een maandag- of donderdaggroep. Aanmelden (naam, telefoonnummer en welke dag) kan vóór 25 september 2022 per e-mail bij   wimdewolf76@gmail.com of tijdens de hierboven genoemde lezingenavonden in de serie Samen op Verkenning op 26 en 29 september 2022.