[terug]

 

De Commissie Lerende Gemeente van de Protestantse Gemeente Emmeloord organiseert ook de komende winter, in het kader van verdere verdieping over een bepaald thema, enkele interessante avonden.

 

In het seizoen 2019-2020 worden een zevental lezingen georganiseerd onder het motto “Samen op Verkenning”. Voor deze avonden hoeft men zich niet aan te melden. Alle avonden zijn op een maandag om 20.00 uur in één van de zalen van MFC Nieuw Jeruzalemkerk, C. Dirkszplein 10, Emmeloord. Iedereen, ook belangstellenden buiten onze PGE, is van harte welkom en de koffie/thee staat klaar.

 

23 en 26 september 2019

Hoe verschillend mensen kunnen geloven; door Wim de Wolf 

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in het onderwerp van deze eerste avond wordt een serie vervolgavonden aangeboden, waarvoor men zich dient op te geven. Deze avonden hebben als thema: Veranderend geloof. Opgave voor de vervolgavonden: wimdewolf76@gmail.com

(voor 26-09 afwijkende locatie: De Ontmoeting, Europalaan 42 te Emmeloord)

 

4 november 2019

Wie was de schrijver van vierde evangelie?

door Peter van ‘t Riet

 

25 november 2019

De herontdekking van het klooster

door ds. Wim Kok

 

16 december 2019

Uitzicht op het hiernamaals

door pastoor Victor Maagd

 

20 januari 2020

Hagar in de verhalen van Jodendom en Islam

door An Geertsema

 

17 februari 2020

Leven en werk van de theoloog en filosoof Søren Kierkegaard

door ds. Frits Slothouber

 

16 maart 2020

Orthodoxie en fundamentalisme

door ds. Marianne Gaastra

 

Van de meeste lezingen kan men na afloop een geschreven versie opvragen bij Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com.

Vlak voor de avond van elke lezing komt er verdere informatie beschikbaar. Wilt u deze persoonlijk via uw mail ontvangen, dan kunt u dat ook aangeven via het mailadres van Corrie de Haan.