Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiebureau (ISDV)
Voor mensen voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan, die een rolstoel gebruiken, verpleegkundige of ander hulp nodig hebben, organiseert de ISVD vakantieweken. Bijvoorbeeld in het huis Hydepark in Doorn, in een prachtige en inspirerende omgeving. ISDV streeft ernaar de arrangementen zo betaalbaar mogelijk te houden. Mocht de prijs echter een onoverkomelijk bezwaar zijn dan kan een beroep op het vakantiefonds van de ISDV of de eigen Diaconie worden gedaan. Om dit alles mogelijk te maken heeft het vakantiebureau elk jaar veel vrijwilligers nodig (verpleegkundigen, maar ook leken). Ook vanuit onze gemeente zijn elk jaar weer mensen bereid zich hier een week voor in te zetten. Voor meer informatie zie ook www.hetvakantiebureau.nl.