samen delen

 

De diaconie is in 2008 gestart met de vakantiegeldactie.

Omdat voorafgaand aan de zomervakantie de meeste mensen vakantiegeld ontvangen is het idee ontstaan om dit te delen met mensen die minder draagkrachtig zijn. Voor de meesten onder ons een prachtkans om iets voor de naaste in onze directe omgeving te doen. Als u een deel van uw vakantiegeld kunt missen ten behoeve van diegenen die wel een financieel ‘ruggensteuntje’ kunnen gebruiken, kunt u geld overmaken naar NL22 RABO 038 65 59 694 ten name van College van Diakenen Protestantse Gemeente Emmeloord o.v.v. vakantiegeldactie. Graag voor eind mei.

 

Begin mei wordt de brief met uitleg van de actie als bijlage van gemeentenieuws verspreid. U kunt deze brief, met aanmeldstrook om mee te doen aan deze actie, ook opvragen bij de scriba van de diaconie. (scriba.diaconie@pgemmeloord.nl) Indien u geen emailadres hebt, kunt u deze brief ook ophalen bij het kerkelijk bureau, Onder de Toren 36, 8302 BV Emmeloord. Openingstijden zijn dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Alleen in de maand mei kunnen aanvragen worden ingediend.

 

Voor eind mei kunt u de opgavestrook mailen of sturen naar de in de brief genoemde adressen.

 

 

 

Deelnameformulier Vakantiegeldactie

Ik/wij doe(n) mee en wil(len) graag in aanmerking komen voor een aanvulling op mijn/ons vakantiegeld:

pge-vakantiegeld2018