Historie
Tussen Emmeloord en Cornesti in Roemenië is er al contact vanaf 1991. De toenmalige pastor Sandor Attila uit Cornesti wilde graag contact met mensen uit Holland. De eerste jaren stonden vooral in het teken van leren omgaan met elkaar. Hoe bouw je vriendschap op als je elkaars taal niet spreekt. Hongaars is heel moeilijk, met welke andere taal kun je communiceren. Daarna kwamen de problemen met de kerk, scheuren in de muren e.d. Terwijl de gemeente geen geld had om hier iets tegen te doen. Zo werden met steun van de leden van de gemeente te Emmeloord gelden ter beschikking gesteld om de ergste probleem, het verschuiven van een muur, tegen te gaan. Hierna werd een onderzoek gestart naar de oorzaak hiervan. Zo werd op aanwijzing van een geoloog de grond rondom kerk en pastorie voorzien van drainage. Hierna moest de grond twee jaar rusten en daarna kon aan de kerk worden gewerkt. Zo wel binnen als buiten de kerk werd het oude pleisterwerk vervangen door nieuwe, een hele klus. Helaas kwam er tegenslag: die zomer was het zeer heet in Cornesti en het buitenpleisterwerk droogde te snel op, wat weer tot nieuwe scheuren e.d. leidde. Men kon opnieuw beginnen. In 2004 werd een nieuwe oplossing bedacht. Tussen de oude stenen werd een speciale folie aangebracht om de benodigde elasticiteit tussen de beide lagen te behouden, zodat ze zonder gevolgen konden uitzetten en krimpen.
Tevens werd ook het dak en de ramen vernieuwd, om de lekkage te stoppen die leidde tot problemen aan de binnenzijde van de muren. In juni 2004 was de kerk klaar en kon de nieuwe pastor Ferenczi Lajos zijn intrede doen. Met alle genodigden kon de kerk worden ingewijd. Nu proberen we ook de pastorie nog intern aan de wensen van de pastor en zijn gezin aan te passen, zodat deze weer met z'n tijd mee kan.
De pastor Ferenczi Lajos heeft in juni 2011 een beroep aangenomen naar de gemeente in de verderop gelegen plaats Atid. Samen met zijn gezin zijn daarheen verhuisd. De werkgroepleden hebben bij het bezoek aan Cornesti hun daar bezocht en afscheid van hun genomen en hartelijke bedankt voor de jarenlange samenwerking in Cornesti. In Cornesti hebben zij een nieuwe pastor beroepen en mr. Fazakas Scaba heeft het beroep hier in deze gemeente aangenomen en heeft in augustus zijn intrede gedaan in de gemeente.Samen met zijn gezin proberen zij daar de gemeente voor te gaan, te stimuleren en leiding te geven aan de gemeenteleden. Wij hebben tijdens ons bezoek daar eind juni kennis gemaakt met de pastor en zijn family in de kerk te Cluy-Napoca. De pastor heeft aangegeven graag het contact met de werkgroep en de Protestantse Gemeente (iw) te willen behouden/onderhouden.

Doel van de samenwerking

- Het onderhouden van de vriendschapsbanden met de Reformatorische Kerk te Cornesti in Roemenië en haar leden.

- Het ondersteunen van de gemeente bij het onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie.

- De opbouw van twee fondsen:

  a) voor de oude mensen, weduwen en zij die weinig of geen inkomen hebben.

  b) voor mensen die overlijden en er is geen geld voor de kist om hen netjes te begraven.

 

Ondersteuning door de werkgroep
Gezien de bovenbeschreven doeleinden wordt dan ook zeer op prijs gesteld, en van harte bij u aanbevolen om de werkgroep te ondersteunen. De kerk aldaar heeft geen voldoende middelen om de problemen zelf te kunnen oplossen. Wilt u doneren, dan graag op rek.nr: 396637426 t.n.v. Kerk Cornesti Roemenië onder vermelding van 'kerk-ouderen- overlijden' ( zie adres P v d Pol). In Roemenie wordt het geld door leden van de werkgroep overhandigd in een bijeenkomst met de kerkenraad. Het doel wordt aangegeven en genoteerd en van een stempel voorzien.
Tot nu toe zorgen de werkgroepleden zelf voor de middelen en via donatie per maand/ad hoc/klussen/steun van individuele kerkleden. Tot een bepaald bedrag kunnen de reiskosten gedeclareerd worden.

Samenstelling van de werkgroep
De werkgroep bestaat uit de personen die bij de contactadressen staan vermeld.

Uitwisseling
Werkgroepleden gaan 1 à 2 maal per jaar op bezoek in Cornesti. Tegenbezoeken vanuit Cornesti zijn nog niet aan de orde vanwege financien en het moeilijk verkrijgen van visa.


Contactadressen

Contactpersonen Emmeloord: Contactpersonen Cornesti:

P. van de Pol (Peter),

Volendamstraat 25, 8304CC Emmeloord

peter-marievandepol@planet.nl

Pastor Fazakas Csaba (Scaba)

Sat. Cornesti com. Adamus jud.Mures

Str Principala nr 139 cod 547017 Romania mr.fazakas@yahoo.com (Engels)