Een kerk die niet werft, sterft. West Wereld Wijd is de werkgroep van Hervormd West die als doel heeft om binnen de gemeente zending en evangelisatie onder de aandacht te brengen en te stimuleren en steunen, zowel in het buitenland als dichterbij. Zoals in de visie verwoord, verlangt de gemeente Hervormd West ernaar een gemeente van Christus te zijn, waar mensen in woord en daad getuigen van het Koninkrijk van Christus. Ook wel samen gevat in onze slogan:  “In Christus, verbonden met elkaar, betrokken op de wereld.”

 

Vanuit ons uitgangspunt dat wij als kerk in deze wereld geroepen zijn een zout en licht te zijn, willen we dan ook onze gemeenteleden aanmoedigen bij tenminste één van de uitingen van missionair zijn, actief betrokken te zijn. Hiervoor organiseren we zendingszondagen, schrijven we stukjes in het wijknieuws, organiseren we acties en geven we gebedspunten door.

 

Zendingswerkers

De volgende full time zendingswerkers zijn met onze gemeente verbonden: Theo & Bernadet (Wycliffe), Wim & Anja Goudzwaard (OM), Alex & Kezia Schoonveld (WEC) en Job Ephraim.

 

Giften

Giften voor de zendingswerkers worden op prijs gesteld; dit kan via de organisatie waar zij werkzaam zijn. Vermeld bij de omschrijving de naam van de zendeling.

OM – (Wim & Anja): IBAN: NL13 RABO 0114 2329 38 www.operatiemobilisatie.nl/wimgoudzwaard

OM- (Job Ephraim): IBAN: NL13 RABO 0114 2329 38 www.operatiemobilisatie.nl/jobephraim

WEC – (Alex & Kezia) : IBAN: NL98 ABNA 0426 8395 36 www.wec-nederland.org

Wycliffe – (Theo & Bernadet) : NL44 RABO 0145 2886 76  www.wycliffe.nl/doneren/


Leden werkgroep

Lummie Boer, Kezia Schoonveld, Petra Wisse, Aly v.d. Top en Wim Goudzwaard.

 

Contactpersoon

Petra Wisse

email