De kerkenraad heeft besloten tot verkoop van het kerkgebouw 'De Ontmoeting'. Op respectvolle wijze is van het kerkgebouw afscheid genomen als gebouw waar gedurende vele jaren erediensten zijn gehouden en waar eveneens heel veel andere kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het College van Kerkrentmeesters