De kerkenraad heeft besloten dat het kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ verkocht zal worden. Er kan dus niet meer gebruik gemaakt worden van dit kerkgebouw.

 

Momenteel wordt nagedacht hoe op respectvolle wijze afscheid genomen kan worden van ‘De Ontmoeting’ als gebouw waar gedurende vele jaren erediensten zijn gehouden en waar eveneens heel veel andere kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het College van Kerkrentmeesters