Uitnodiging voor de bewustwordingsavond ‘Veilige Kerk’

 

Veiligheid in de kerk begint met bewustwording van het feit dat grensoverschrijdend gedrag ook in onze gemeente voor kan komen!

 

Op woensdagavond 27 oktober a.s. willen we graag samen met jullie nadenken over onze gemeente als een veilig thuis. Begin 2022 zal er een vervolgavond gepland worden waarin we met elkaar na gaan denken over de te maken afspraken.

 

Deze eerste avond zal worden geleid door Karin Somhorst. Zij is medewerker van Stichting Evangelisch Meldpunt. Deze stichting wil christelijke organisaties en gemeenten helpen om duidelijke grenzen aan te geven als het gaat om betrouwbaar leiderschap. Zij hebben een gedragscode opgesteld die leidinggevenden helpt om zich bewust te zijn waar deze grenzen liggen in de omgang met degene waar zij verantwoording voor dragen.

 

Deze interactieve bewustwordingsavond start om 19.30 uur en zal tot 21.30 uur duren. We hebben inmiddels de mogelijkheid om fysiek samen te komen in ons kerkgebouw MFC Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10 in Emmeloord.

 

Iedereen die betrokken is bij kinder- of jeugdwerk in de gemeente of wie geïnteresseerd is en mee wil denken, willen we van harte uitnodigen voor deze avond. Mede door uw/jouw aanwezigheid help je onze gemeente om tot een gezamenlijke gedragscode voor ónze veilige kerk te komen!

 

Geef u/je daarom voor 20 oktober a.s. op bij veiligpge@gmail.com
We hopen u/je te zien! Harry Binnenmars, Kezia Schoonveld, Minke Hoekstra en Evelien Wardenier

veilige-kerk