Indien u vervoer nodig hebt om een morgendienst in uw eigen wijkkerk bij te wonen kan hiervoor gezorgd worden. U wordt vriendelijk gevraagd dit door te geven voor zaterdagmorgen 10.00 uur.

Voor vervoer 's zondags naar de Nieuw Jeruzalem kerk belt u:
Dhr. J. Driesen
Harderwijkpad 19

T (0527) 69 80 65

b.g.g. T (06) 10 30 00 34

Voor vervoer 's zondags naar de dienst in de Ontmoeting belt u:
Dhr. R. Kok
Vrijheidsplaats 23

T (0527) 61 24 36

 

Voor vervoer zondags naar de Hervormd West dienst in de Ontmoeting belt u:

Mevr. Haasnoot

Munnikplaat 40

T (0527) 69 70 73