Op zondagmorgen is er in beide kerken tijdens de kerkdienst een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De kinderen gaan in groepen uiteen. Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en/of 7/8. In zowel de Ontmoeting als de NJK hebben ze elke week kindernevendienst. Bij jeugddiensten blijft in de Ontmoeting groep 8 in de kerk. In het kerkblad Onderweg wordt per zondag aangegeven welke groepen aan de beurt zijn.

 

Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal en maken een verwerking n.a.v. het bijbelverhaal. De verhalen sluiten (vrijwel altijd) aan bij de schriftlezing in de kerk. Iedere donderdag vindt er een voorbereidend gesprek met de predikant plaats.

We werken met de methode "Kind op zondag" en "Kleur in de kerk". Hierin worden handreikingen gegeven voor de vertelling en een verwerking in de vorm van een kleurplaat, spel of knutselwerkje.

 

Contactadressen

Kinderen die de kaarsen in de kerk willen aansteken of een tekst willen voorlezen, maar ook wanneer het u leuk lijkt om leiding te geven kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Nieuw Jeruzalem kerk De Ontmoeting Hervormd West
Ingrid Herder
T (0527) 69 87 75
Annette Hospes
T (0527) 23 13 37
Juanita Vroegop
T (0527) 61 24 95