Op zondagmorgen is er in de Nieuw Jeruzalemkerk tijdens de kerkdienst van half 10 een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De kinderen gaan in twee groepen uiteen. Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. Bij jeugddiensten blijft groep 8 in de kerk. Om op de hoogte te blijven van activiteiten die door de kindernevendienst georganiseerd worden, kunnen ouders zich aanmelden bij: kindernevendienst@pgemmeloord.nl en ook bij de groep Kindernevendienst in onze kerkapp (PGEmmeloord).

 

We gebruiken bij de kindernevendienst het materiaal bij Bijbelbasics van het NBG. De kinderen gaan eerst samen met de ouders naar de kerkdienst, een van hen leest de aanvangstekst voor en twee steken een kaars aan. Ze gaan voor de schriftlezing naar hun eigen ruimte. Aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug, om samen de zegen te ontvangen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een Bijbelverhaal en maken een verwerking n.a.v. het Bijbelverhaal.

Contact

Kinderen die de kaarsen in de kerk willen aansteken of een tekst willen voorlezen, maar ook wanneer het je leuk lijkt om leiding te geven kunt je contact opnemen met de volgende personen:

 

Annette Hospes of Evelien Wardenier

kindernevendienst@pgemmeloord.nl