Hebt u hulp nodig?

Als u financiële, materiële of praktische hulp nodig hebt of vragen hebt over dergelijke hulp, aarzel dan niet om contact op te nemen en onderstaand formulier in te vullen. Uw vraag wordt discreet en onder geheimhouding behandeld.

 

Als u denkt dat de diaconie hulp kan bieden dan is de voorzitter van de diaconie het eerste aanspreekpunt en bij zijn afwezigheid de scriba.

 

In de regel komen hulpaanvragen binnen via de pastores, diakenen of ouderlingen, maar eventueel ook via de wijkcoördinatoren, wijkmedewerkers of gemeenteleden. Zij nemen contact op met de voorzitter van de diaconie. De voorzitter onderneemt verdere actie en schakelt desgewenst expertise van anderen in om te komen tot een goede oplossing.

 

Aangaande aanvragen voor ondersteuning bij (hoge) energiekosten zijn andere afspraken gemaakt. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u contact opnemen met genoemde organisaties of met de scriba van de diaconie.