Als u hulp nodig hebt of vragen hebt over hulp, aarzel dan niet om contact op te nemen. De vragen worden discreet en onder geheimhouding behandeld. Als u denkt dat de Diaconie hulp kan bieden dan is de voorzitter van de Diaconie het eerste aanspreekpunt en bij zijn afwezigheid de penningmeester. In de regel komen de hulpaanvragen binnen via de predikant of wijkouderling en deze schakelt de voorzitter van de Diaconie in. De voorzitter onderneemt verder actie en schakelt desgewenst één van de financiële adviseurs in om te werken aan een structurele oplossing.