De Protestantse Gemeente Emmeloord wil graag een veilige kerk zijn. Daar zijn we met zijn allen voor verantwoordelijk. En in het bijzonder zetten wij als commissie Veilige Kerk ons ervoor in om deze veiligheid te borgen.

 

Wat bedoelen we met een veilige kerk?

Natuurlijk is het belangrijk dat we veilig zijn voor het coronavirus en ook brandveilig. Maar met het begrip veilige kerk hebben we het vooral over veiligheid op het vlak van omgangsvormen  bij ongelijke gezag relaties in het bijzonder. Het gaat dus over veiligheid tussen bijvoorbeeld de kindernevendienstleiding en het kind, de catecheet en de catechisant, de kampleiding en de deelnemers. En dat niet alleen voor kinderen en jongeren, maar eigenlijk kerk-breed. Dus ook tussen bestuurders en pastores van de kerk en ‘gewone’ kerkleden.

 

Is het wel nodig om het daarover te hebben in de kerk? 

“Onze tieners zeggen er nooit iets over, dus het zit wel goed.”

“Wij kennen onze vrijwilligers in het jeugdwerk toch, dat zijn hele aardige mensen.”

“Beleid voor veilig jeugdwerk? Bij ons is er niets aan de hand, dus is het niet nodig. Je moet geen problemen maken die er niet zijn.”

We zijn toch allemaal christen? Vertrouw je me niet, ofzo?

Dit zijn veel voorkomende gedachten. .

En toch.  Er zijn onveilige situaties. In elke gemeenschap, dus ook in onze kerk, kunnen er mensen slachtoffer zijn van misbruik en huiselijk geweld. Ook binnen ons jeugdwerk heb je kans dat er kinderen en jongeren zijn die ervaringen hebben met misbruik, geweld of het ervaren van onveilige gezag relaties.

Je moet er niet aan denken dat ze ook in onze kerk niet veilig zouden zijn. Dat er misbruik plaatsvindt op kamp, een ouderling die zijn handen niet thuishoudt of een tienerwerker die te dichtbij komt. Ongewenste intimiteiten in de kerk.

 

veilige-kerk

 

Het is belangrijk om daar juist wél  over na te denken. Om hierover te praten en samen te kijken hoe we  onveilige situaties kunnen voorkomen. Dat is de eerste stap om te bouwen aan een veilige kerk, inclusief veilig jeugdwerk. Een veilige kerk vraagt om gesprek, bezinning en maatregelen (of afspraken).

Voor gemeenteleden, maar zeker ook voor  kinderen en jongeren, is de drempel heel hoog om een nare bejegening, een ongewenste ervaring of een onveilig gevoel te melden. Daarom moeten volwassenen verantwoordelijkheid nemen in het borgen van een veilige gemeenschap in het bijzonder voor kinderen en jongeren, inclusief een laagdrempelige plaats om te melden als er iets niet goed gaat.

Hoe borgen we dat onze PGE veilig is voor iedereen?

Dit is de missie van de commissie Veilige Kerk. We zijn al een tijdje op weg om daar mee aan de slag te gaan. We hebben twee mensen bereid gevonden om getraind te worden om vertrouwenscontactpersoon in onze gemeente te willen zijn. We hebben een bewustwordingsavond over Veilige Kerk gehouden op 27 oktober 2021. Daarin daagde Karin Somhorst ons uit om na te denken over de vraag hoe veilig onze kerk is? Hoe zou  jij reageren in bepaalde situaties? Dit gaf veel stof tot nadenken.

Onze volgende stap is om samen een protocol op te stellen. Hoe gaan we zo met elkaar om dat we het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk maken? Dan moeten we het hebben over omgangsvormen: wat doen we wel en wat doen we niet?

We zouden het fijn vinden om dit met meerdere mensen die actief zijn in allerlei verschillende groepen van onze gemeente (kinder- en jongerenwerk, pastoraat, kerkenraad) te doen, zodat het iets van ons allemaal wordt.

 

Als PKN zijn we aangesloten bij de landelijke organisatie SMPR: Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. Samen met twee andere landelijke meldpunten zijn zij verenigd in de koepelorganisatie ‘Veilige kerk.nl’. Op de website van beide organisaties, www.smpr.nl en www.veiligekerk.nl is veel informatie te lezen.  

Het doel van onze werkgroep is om grensoverschrijdend gedrag in onze kerk te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Voel je je aangesproken en wil je met ons meedenken? Stuur dan een email naar: veiligekerk@pgemmeloord.nl en meld je aan bij de groep ‘Veilige Kerk’ in onze kerk app.

 

Minke Hoekstra, Evelien Wardenier, Harry Binnenmars en Kezia Schoonveld.

 

DOWNLOADS

Beleidsplan Veilige Kerk PGEmmeloord 2023.pdf

Bijlage 1 PKN routekaart SMPR.pdf

Bijlage 2 Gedragscode Veilig Jeugdwerk.pdf

Bijlage 3 Omgangsregels Jeugdwerk.pdf

VERTROUWENSPERSONEN

PG Emmeloord wil voor iedereen een veilige plek zijn. Naast aandacht voor preventie en voorlichting zijn er ook 2 vertrouwenspersonen aangesteld.

 

Janneke Boer en Gerard Altena zijn onze vertrouwenspersonen.

 

Heb je vragen, maak je je zorgen over mensen, loop je tegen dilemma’s of ongewenste situaties aan? Neem dan contact met hen op via het emailadres.