Periodieke schenking interessant voor u en de Kerk!

Zoals aangegeven in de kerkbalanskrant kan periodiek schenken interessant zijn voor zowel u als schenker als voor de kerk.
Afhankelijk van uw schenkingen aan andere instanties dan de kerk betaalt de belastingdienst mee aan een eventuele verhoging van uw kerkelijke bijdrage.
Indien u op dit moment niet in aanmerking komt voor een aftrekbaar bedrag voor al uw schenkingen is het voordelig om een afspraak te maken met de kerk om periodiek gedurende een periode van minimaal 5 jaar een bedrag te schenken.
Dit bedrag is dan volledig aftrekbaar voor de belastingen.

 

Als u nu € 400 schenkt aan de kerk dan kunt u in het geval van periodieke schenking, uitgaande van een belastingtarief van 40,5%, een bedrag van € 670 schenken zonder dat dit uzelf meer kost. U kunt het voordeel natuurlijk ook verdelen tussen uzelf en de kerk.

Belangrijk om te vermelden is dat de overeenkomst ontbonden kan worden ingeval van overlijden of ingeval van een inkomensdaling als gevolg van langdurige arbeidsongeschikt-heid.

Als u vragen heeft of interesse heeft  kunt u een mail zenden naar kerkelijkburo@pgemmeloord.nl. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

 

U kunt ook zelf berekenen of periodiek schenken interessant is door hier te klikken.

 

Schenkingwijzer