Periodieke schenking interessant voor u en de Kerk!

Zoals aangegeven in de kerkbalanskrant kan periodiek schenken interessant zijn voor zowel u als schenker als voor de kerk.
Afhankelijk van uw schenkingen aan andere instanties dan de kerk betaalt de belastingdienst mee aan een eventuele verhoging van uw kerkelijke bijdrage.
Indien u op dit moment niet in aanmerking komt voor een aftrekbaar bedrag voor al uw schenkingen is het voordelig om een afspraak te maken met de kerk om periodiek gedurende een periode van minimaal 5 jaar een bedrag te schenken.
Dit bedrag is dan volledig aftrekbaar voor de belastingen.

 

Als u nu € 400 schenkt aan de kerk dan kunt u in het geval van periodieke schenking, uitgaande van een belastingtarief van 40,5%, een bedrag van € 670 schenken zonder dat dit uzelf meer kost. U kunt het voordeel natuurlijk ook verdelen tussen uzelf en de kerk.

Belangrijk om te vermelden is dat de overeenkomst ontbonden kan worden ingeval van overlijden of ingeval van een inkomensdaling als gevolg van langdurige arbeidsongeschikt-heid.

Als u vragen heeft of interesse heeft  kunt u een mail zenden naar kerkelijkburo@pgemmeloord.nl. Er zal dan contact met u opgenomen worden.

 

U kunt ook zelf berekenen of periodiek schenken interessant is door hier te klikken.

 

Schenkingwijzer

Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans 2023 heeft tot en met 9 februari 2023 een voorlopig bedrag aan toezeggingen opgeleverd van € 407.930,92 (door 1.291 pastorale eenheden; gemiddeld € 315,98 per pastorale eenheid).
Ter vergelijking: in 2022 was op hetzelfde moment een bedrag van € 421.072,00 toegezegd (door 1.350 pastorale eenheden; gemiddeld € 311,91 per pastorale eenheid).

 

Wij zijn tevreden over en dankbaar voor de toegezegde bijdragen. Van diverse pastorale eenheden (gezinnen) is het toezeggingsformulier nog niet ontvangen. De kerkrentmeesters zullen in de komende periode hier aandacht aan schenken. U mag uw toezeggingsformulier natuurlijk ook zelf inleveren bij of opsturen naar het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36, 8302 BV Emmeloord).

 

Een ieder die een toezegging heeft gedaan willen wij hiervoor hartelijk dank zeggen.Ook gaat onze hartelijke dank uit naar allen die betrokken zijn geweest bij de actie Kerkbalans.

 

College van Kerkrentmeesters
Jan Meindert de Witte
Voorzitter Commissie Geldwerving