JeK-logo

 

Pijl cyclaam Oppasdienst
Pijl cyclaam Kindernevendienst
Pijl cyclaam Ochtendvieringen/Bijzondere avonddiensten
Pijl cyclaam Jeugdkerk (12-15 jr)
Pijl cyclaam Crossroads (15+)
Pijl cyclaam Jeugdkerstnachtdienst
Pijl cyclaam
Kinderkerstfeest
   

 

Oppasdienst
Voor de allerkleinsten in onze gemeente is er tijdens de ochtenddienst oppas aanwezig in beide gebouwen. De kinderen kunnen hier spelen onder toezicht van minimaal 1 volwassene, soms geholpen door een jongere uit de gemeente, zodat papa en/of mama met een gerust hart de dienst kunnen bijwonen. Tijdens de collecte mogen ze worden opgehaald om de zegen in ontvangst te nemen.

Kindernevendienst
De basisschool kinderen in de kerk kunnen tijden een gedeelte van de dienst naar de kindernevendienst. Ze horen hier een Bijbelverhaal op hun eigen niveau en maken een verwerking of doen een spel. Meestal verlaten ze de kerkzaal voor de schriftlezing en zijn voor het dankgebed weer terug.

 

Ochtendvieringen/Bijzondere avonddiensten
Ongeveer 8x per jaar zijn er diensten door & voor jongeren over aansprekende thema's. Soms is dit een ochtenddienst speciaal voor jongeren, de ene keer in de Ontmoeting, de andere keer in de Nieuw Jeruzalemkerk.
Een aantal keer per jaar is er een bijzondere avonddienst waarin van alles kan en mag. Nieuwsgierig wat dit inhoud? Kom een keer langs!

Wil je weten waar en wanneer er een jeugddienst is? Wil je wel eens helpen in de voorbereiding? Of nieuwsgierig naar het thema? Kijk onder Contact.

 

Jeugdkerk (12-15 jr)
Jeugdkerk is speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar. Net als in een 'gewone' dienst wordt hier gebeden, een kaars aangestoken, een Bijbeltekst gelezen en een collecte gehouden. Maar de dienst is wel helemaal gericht op de jongeren van onze gemeente. De jongeren krijgen zoveel mogelijk de ruimte om te praten over wat hen bezig houdt, zowel in de kerk als daarbuiten. Er is iedere maand jeugdkerk voor alle jongeren van onze gemeente en hun vrienden in de Nieuw Jeruzalemkerk (The Spirit) om 9.30 uur Wil je weten wanneer er jeugdkerk is? Kijk onder Contact.


Crossroads (15+)
Ook voor oudere jongeren is er jeugdkerk, maar de thema's waarover wordt gesproken passen beter bij jongeren die 15 jaar of ouder zijn. Iedere maand heeft Crossroads een andere invulling, maar het is altijd inspirerend en ook nog eens gezellig! Er is iedere maand Crossroads voor alle jongeren van onze gemeente en hun vrienden in de Nieuw Jeruzalemkerk (The Spirit) om 9.30 uur. Wil je meer weten over de data of het onderwerp? Kijk onder Contact.

Jeugdkerstnachtdienst
Op 24 december is er een kerstnachtdienst speciaal voor jongeren. We proberen het kerstverhaal zo te vertellen dat de geboorte van Jezus ieder jaar opnieuw door iedereen wordt beleeft. Aan de dienst werken jongeren uit verschillende kerken mee, in de weken voor kerst kun je je hiervoor aanmelden. Kijk onder Contact.

 

Kinderkerstfeest
Ieder jaar is er een speciale feestelijke dienst voor de kinderen om Kerst te vieren. Kinderen die het leuk vinden om in deze dienst een speciale rol te hebben kunnen zich hiervoor een paar weken van te voren opgeven. Kijk onder Contact.