Nieuw Jeruzalemkerk
Elke eerste en derde zondag van de maand is er in de kerk gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst. Als een doop- of belijdenisdienst op de tweede of vierde zondag plaastvindt, wordt hier soms van afgeweken en is er koffie na die dienst. Informatie hierover wordt gegeven via de wijkbrief.

Ontmoeting
Na elke half 11-dienst is er gelegenheid om koffie te drinken na de dienst.