Nieuw Jeruzalemkerk
Elke zondag is er in de kerk gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst.