Nieuw Jeruzalemkerk
Elke eerste en derde zondag van de maand is er in de kerk gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst. Als een doop- of belijdenisdienst op de tweede of vierde zondag plaastvindt, wordt hier soms van afgeweken en is er koffie na die dienst. Informatie hierover wordt gegeven via de wijkbrief.