De kerk als thuisplek, júist ook voor onze jonge(re) generaties.

In verbinding met alle generaties in onze kerk trekken we samen op om God te ontmoeten en de liefde van Jezus te ontdekken, te ervaren en door te vertellen. Hoe mooi is het dat we hierin als gemeente samen mogen optrekken. Voor elkaar maar ook zeker als een warme en gastvrije gemeenschap voor Emmeloord en haar omgeving.

Begin 2024 hebben we het Jeugdbeleidsplan opnieuw opgesteld. Het geeft ons houvast om, in plaats van het vele goed te doen, het goede veel te doen. We inspireren elkaar om vooral méé te doen en de kerk als een belangrijke plaats te zien waar vragen gesteld mogen worden en het geloof mag groeien. Zodat we mogen ervaren dat God er bij is.