De wijkindeling van PGEmmeloord

 

Wijkteams

Elke wijk heeft een wijkteam. Een wijkteam bestaat uit één of enkele wijkcoördinator(en) en meerdere wijkmedewerkers. Ideaal gesproken heeft een wijkmedewerker 10 tot 12 adressen onder zijn of haar hoede. In de wijken 2 tot en met 5 zijn dat vaak wat minder adressen, omdat daar vaker contact is tussen wijkmedewerker en gemeentelid.

Een wijkteam zorgt voor het basispastoraat in de wijk. Daartoe wordt contact onderhouden met de kerkenraad en de pastores. Laatstgenoemden verzorgen ook toerusting, zodat wijkmedewerkers weten wat van hen verwacht wordt.

Grote wijken hebben meer wijkcoördinatoren. Soms vervullen de wijkcoördinatoren in één wijk beurtelings de rol van ‘hoofdcoördinator’.

 

Kerst- en zomergroet (en andere)

Via de structuur van de wijkteams worden de attenties verspreid die vanuit het Coördinatieteam Pastoraat en Wijkwerk als groet bij de gemeenteleden thuis worden bezorgd. Alles wordt verdeeld onder de wijkcoördinatoren, die het op hun beurt weer verdelen onder de wijkmedewerkers. Zij doen het bij u en jou in de bus of geven het af zodat er even een contactmoment is.

 

Veel werkers in de wijk en … nog steeds op zoek

Het afgelopen jaar hebben ongeveer 25 gemeenteleden voor het eerst of opnieuw een taak in het wijkwerk op zich genomen. In totaal zijn er op dit moment 161 gemeenteleden actief als wijkcoördinator en/of als wijkmedewerker. Momenteel hebben alle wijken een wijkcoördinator en veel wijkteams zijn volledig bezet. Enkele wijken kunnen nog wijkmedewerkers gebruiken. Interesse? Of wil je eerst meer informatie? De pastores en de wijkcoördinatoren zijn graag bereid om er meer over te vertellen en te kijken welke wijk het beste bij je past. Mail naar pastores@pgemmeloord.nl

 

Wijken en pastores

Hiernaast kunt u zien welke wijken er zijn, met hun wijkcoördinatoren en hun pastores (predikant of kerkelijk werker). Het kan zijn dat u contact hebt met een andere pastor dan genoemd bij uw wijk. Dat kan. Als er in het verleden andere afspraken zijn gemaakt, blijven die bestaan.

 

Iedereen kan te allen tijde een beroep doen op één van de pastores van onze gemeente. U kunt zelf mailen of bellen of aan iemand anders vragen om dat voor u te doen. Mail naar de pastores en u krijgt van de juiste persoon zo snel mogelijk antwoord: pastores@pgemmeloord.nl

 

Vraag over wijk en pastor?

Als u nog steeds niet weet bij welke wijk u hoort, kunt u dit altijd even vragen aan de wijkmedewerker, de medewerkers van het kerkelijk bureau of één van de pastores. Een mail aan het hele team van pastores kunt u sturen naar: pastores@pgemmeloord.nl

Of download het overzicht! Hier vindt u alle straten op alfabetische volgorde. Acher elke straat vindt u het wijknummer en de pastor die in die straat en wijk werkzaam is.

WIJK 1

Dorpen buiten Emmeloord

Alle PGE-leden die buiten de grenzen van de plaats Emmeloord wonen.

Wijkcoördinator: Mieke Bronsema, T 06 4662 5123

Pastor: ds. Johan Duijster

 

WIJK 2

Talma Hof

Wijkcoördinator: Janneke Bandstra, T 06 5770 0432

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

WIJK 3

Hof van Smeden, Smedenpoort, Houttuinen

Wijkcoördinator: Froukje Vroegop, T 0527 617 660

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

Wijk 4

Wittesteijn

Wijkcoördinator: Janneke Bandstra, T 06 5770 0432

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

WIJK 5

TOP

Woonvoorzieningen voor mensen met een beperking van Triade, Omega, Philadelphia, ‘s Heeren Loo en Stichting Aquarelles

Wijkcoördinator: Cor de Olde, T 0527 697 323 & 06 1252 6977

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

WIJK 6

De Zuidert, de gehele Zuidert, inclusief Bomenweg en Kleiweg

Wijkcoördinatoren:

Marianne Pol, T 0527 697 828

Leen Boer, 06 48 13 98 69

Wim de Graaf, 0527 698 806

Pastor: Willie Marskamp

 

WIJK 7

Botenbuurt + rond NJK + De Munt

Tussen Nagelerstraat (westzijde), Stadsgracht (noordzijde) en Urkervaart & Zwolse Vaart (zuidzijde). Ook (uit BG 08): Marknesserweg (voor zover binnen de grens van Emmeloord), Ecopark, Constructieweg en Betonweg

Wijkcoördinator: vacant

Pastor: ds. Hedy Cappon en Ran Teunen

 

WIJK 8

Centrum-west

Tussen Espelervaart (westzijde) en Boslaan (oostzijde)

Wijkcoördinator heel wijk 8: Attie Goelema, T 0527 264 981

Daarnaast ook voor delen van de wijk:

Yvonne de Wilde T 06 3743 1454

Henk Naaktgeboren, T 0527 697 716

Pastor in het deel van Yvonne Wilde: Willie Marskamp

Rest: Ds. Henk van Veldhuizen

 

WIJK 9

Omgeving van Wittesteijn

Tussen Drostlaan (noordzijde), Robbesant (oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Bob Wisse T 06 5161 3587

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 10

Sterrenbuurt

De hele Sterrenbuurt tussen Urkerweg (noord), Espelervaart (oost) en Urkervaart (zuid)

Wijkcoördinator: Rijk van Veldhuijsen, T 0527 616 029

Pastor: ds. Hedy Cappon

 

WIJK 11

West-centrum

Rond De Ontmoeting: tussen Maasstraat (westzijde), Europalaan (noordzijde),  Scandinaviëlaan (oostzijde) en Drostlaan / Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: vacant

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 12

West-oost

Tussen Scandinaviëlaan (westzijde), Espelervaart (noord- en oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Peter IJspeert T 0527 616 624

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 13

West- noord / midden

Tussen fietspad langs de Lichtboei (westzijde), Espelervaart (noordzijde) en Pilotenweg (zuidzijde). Incl. De Fjord, IJszee en Kaap

Wijkcoördinator: Froukje Vroegop T 0527 617 660

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 14

West-west

Tussen Espelervaart (noordzijde), fietspad langs de Lichtboei (oostzijde) en Pilotenweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Gré Venema, T 0527 614 598

Pastor: Ds. Henk van Veldhuizen

 

WIJK 15

Erven-west

Wijkcoördinator: Frank Hop, T 0527 617 426 & 06 4612 9854

Pastor: Willie Marskamp

 

WIJK 16

Erven-midden

Wijkcoördinator: Margriet Buijsman, T 0527 617  079

Pastor: ds. Johan Duijster

 

WIJK 17

Erven-oost

Wijkcoördinator: Simone Bos, T 06 4008 3951

Pastor: Ds. Henk van Veldhuizen

 

WIJK 18

Centrum-oost

Alle straten oostelijk van de Boslaan en ten noorden van de stadsgracht; ook (uit BG 08): Lindeweg, Casteleynsweg, Kuinderweg, Muntweg

Wijkcoördinator: Krijn Verhage, T 06 5140 2065

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 19

Emmelhage en Waterland

Wijkcoördinator: Harma Eeuwema, T 06 2508 0475

Pastor: Ds. Henk van Veldhuizen