De 19 wijken van PGEmmeloord

Wijkteams

Elke wijk heeft een wijkteam. Een wijkteam bestaat uit één of enkele wijkcoördinator(en) en meerdere wijkmedewerkers. Ideaal gesproken heeft een wijkmedewerker 10 tot 12 adressen onder zijn of haar hoede. In de wijken 2 tot en met 5 zijn dat vaak wat minder adressen, omdat daar vaker contact is tussen wijkmedewerker en gemeentelid.

Een wijkteam zorgt voor het basispastoraat in de wijk. Daartoe wordt contact onderhouden met de kerkenraad en de pastores. Laatstgenoemden verzorgen ook toerusting, zodat wijkmedewerkers weten wat van hen verwacht wordt. Zo is er in het najaar van 2020 een documentje gemaakt waarin de taken van een wijkmedewerker (opnieuw) kort en duidelijk zijn omschreven.

Grote wijken hebben meer wijkcoördinatoren. Soms vervullen de wijkcoördinatoren in één wijk beurtelings de rol van ‘hoofdcoördinator’. Dat is bijvoorbeeld het geval in wijk 6, de Zuidert. Wijk 8 (centrum) heeft één hoofdcoördinator die samenwerkt met de andere coördinatoren. Laatstgenoemden hebben elk een kleiner stukje van wijk 8 onder hun hoede.

 

Kerst- en zomergroet (en andere)

Via de structuur van de wijkteams worden de attenties verspreid die vanuit de kerkenraad als groet bij de gemeenteleden thuis worden bezorgd. Vanuit het kerkelijk bureau wordt alles verdeeld onder de wijkcoördinatoren, die het op hun beurt weer verdelen onder de wijkmedewerkers. Zij doen het bij u en jou in de bus of geven het af zodat er even een contactmoment is.

 

Veel werkers in de wijk en … nog steeds op zoek

Het afgelopen jaar hebben ongeveer 25 gemeenteleden voor het eerst of opnieuw een taak in het wijkwerk op zich genomen. In totaal zijn er op dit moment 161 gemeenteleden actief als wijkcoördinator en/of als wijkmedewerker. Momenteel hebben alle wijken een wijkcoördinator en veel wijkteams zijn volledig bezet. Enkele wijken kunnen nog wijkmedewerkers gebruiken. Interesse? Of wil je eerst meer informatie? De pastores en de wijkcoördinatoren zijn graag bereid om er meer over te vertellen en te kijken welke wijk het beste bij je past.

 

Welke pastor werkt in welke wijk?

Regelmatig klinkt in de gemeente de vraag: “Wie is nu eigenlijk mijn pastor?” Die vraag kunnen we ons voorstellen. De afgelopen jaren hebben we veel wisselingen gehad in het team van pastores. Dat had tot gevolg dat in sommige wijken ‘voor de zoveelste keer’ een andere pastor werkzaam was. Dat was niet optimaal en verwarrend. Nu we (augustus 2021) een nieuwe predikant hebben in de persoon van ds. Duijster, en nu ook de rest van het team van pastores uit ‘vaste krachten’ bestaat, willen we naar een duidelijke pastorale indeling komen, die hopelijk een tijdlang zo kan blijven.

Wat betreft mevrouw Ran Teunen: zij blijft ondersteuning in het pastoraat geven zolang dat voor haar haalbaar is. Ze is bezig met de opleiding tot uitvaartbegeleider en hoopt bij ons te blijven werken totdat ze ander werk gaat doen.

Een deel van PGEmmeloord blijft vacant totdat de nieuwe dominee er is. Neem alstublieft de moeite om een van de andere pastores te bellen of te mailen als er pastoraal contact nodig is. We proberen er voor iedereen te zijn.

 

Wijken en pastores

Hiernaast kunt u zien welke wijken er zijn, met hun wijkcoördinatoren en hun pastores (predikant of kerkelijk werker). Als u in een wijk woont waar een bepaalde pastor al werkzaam was, verandert daar niets: uw pastor blijft uw pastor. Dat geldt ook voor gemeenteleden die al een pastoraal contact hadden in een wijk waar een nieuwe pastor komt: de pastor met wie u al contact had, blijft uw pastor. Afspraken uit het verleden blijven dus staan.

 

Nieuwe pastor voor de wijken 1, 10 en 16

Onderstaande wijken hebben vanaf nu deze pastor:

- Wijk 1, buiten Emmeloord: ds. Johan Duijster

- Wijk 10, Sterrenbuurt: ds. Hedy Cappon

- Wijk 16, het middelste deel van de Erven: ds. Johan Duijster

 

Vacante wijken

Zoals in de tabel te zien is, zijn de volgende wijken tot de komst van de nieuwe dominee helaas nog vacant:

- Deel van wijk 8

- Wijk 14. Dit is het westelijk deel van West.

- Wijk 17. Dit is het oostelijke deel van de Erven.

- Wijk 19. Dit is Emmelhage en Waterland

Als u in één van deze vier wijken woont, kunt u te allen tijde een beroep doen op één van de pastores van onze gemeente. U kunt zelf mailen of bellen of aan iemand anders vragen om dat voor u te doen.

 

Pastorale indeling nu per straat/wijk

Bij dit alles geldt voor álle gemeenteleden: uw/jouw pastor (predikant of kerkelijk werker) is de pastor die bij uw geografische wijk hoort. Dat is de straat en de wijk waarin u woont. We maken bij de verdeling naar pastor dus geen onderscheid naar Pastorale Verbanden. De kerkenraad en pastores gaan er vanuit dat de pastores aan iedereen passende pastorale zorg kunnen bieden, waarbij het niet uitmaakt tot welk Pastoraal Verband iemand hoort. Overigens kan (altijd en in goed overleg met de wijkpastor!) afgeweken worden van de wijkindeling. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen.

 

Waar hoor ik bij?

Als u niet weet bij welke wijk u hoort, kunt u dit altijd even vragen aan uw wijkmedewerker, de medewerkers van het kerkelijk bureau of één van de pastores. Een mail aan het hele team van pastores kunt u sturen naar: pastores@pgemmeloord.nl

WIJK 1

Dorpen buiten Emmeloord

Alle PGE-leden die buiten de grenzen van de plaats Emmeloord wonen.

Wijkcoördinator: Mieke Bronsema, T 06 4662 5123

Pastor: ds. Johan Duijster

 

WIJK 2

Talma Hof

Wijkcoördinator: Janneke Bandstra, T 06 5770 0432

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

WIJK 3

Hof van Smeden, Smedenpoort, Houttuinen

Wijkcoördinator: Froukje Vroegop, T 0527 617 660

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

Wijk 4

Wittesteijn

Wijkcoördinator: Janneke Bandstra, T 06 5770 0432

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam

 

WIJK 5

TOP

Woonvoorzieningen voor mensen met een beperking van Triade, Omega, Philadelphia, ‘s Heeren Loo en Stichting Aquarelles

Wijkcoördinator: Cor de Olde, T 0527 697 323 & 06 1252 6977

Pastor: alle pastores zijn in deze wijk werkzaam


WIJK 6

De Zuidert, de gehele Zuidert, inclusief Bomenweg en Kleiweg

Wijkcoördinatoren:

Marianne Pol, T 0527 697 828

Leen Boer, 06 48 13 98 69

Wim de Graaf, 0527 698 806

Pastor: Willie Marskamp

 

WIJK 7

Botenbuurt + rond NJK + De Munt

Tussen Nagelerstraat (westzijde), Stadsgracht (noordzijde) en Urkervaart & Zwolse Vaart (zuidzijde). Ook (uit BG 08): Marknesserweg (voor zover binnen de grens van Emmeloord), Ecopark, Constructieweg en Betonweg

Wijkcoördinator: Wietske Kroeze, T 0527 697 714

Pastor: ds. Hedy Cappon en Ran Teunen

 

WIJK 8

Centrum-west

Tussen Espelervaart (westzijde) en Boslaan (oostzijde)

Wijkcoördinator heel wijk 8: Attie Goelema, T 0527 264 981

Daarnaast ook voor delen van de wijk:

Yvonne de Wilde T 06 3743 1454

Nelleke van Haaren, T 0527 622 039

Annet Dijkstra, T 0527 699 933

Henk Naaktgeboren, T 0527 697 716

Pastor in het deel van Yvonne Wilde: Willie Marskamp

Rest: vacant

 

WIJK 9

Omgeving van Wittesteijn

Tussen Drostlaan (noordzijde), Robbesant (oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Bob Wisse T 06 5161 3587

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 10

Sterrenbuurt

De hele Sterrenbuurt tussen Urkerweg (noord), Espelervaart (oost) en Urkervaart (zuid)

Wijkcoördinator: Rijk van Veldhuijsen, T 0527 616 029

Pastor: ds. Hedy Cappon

 

WIJK 11

West-centrum

Rond De Ontmoeting: tussen Maasstraat (westzijde), Europalaan (noordzijde),  Scandinaviëlaan (oostzijde) en Drostlaan / Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Ilse Boersma, T 0527 240 975

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 12

West-oost

Tussen Scandinaviëlaan (westzijde), Espelervaart (noord- en oostzijde) en Urkerweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Peter IJspeert T 0527 616 624

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 13

West- noord / midden

Tussen fietspad langs de Lichtboei (westzijde), Espelervaart (noordzijde) en Pilotenweg (zuidzijde). Incl. De Fjord, IJszee en Kaap

Wijkcoördinator: Froukje Vroegop T 0527 617 660

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 14

West-west

Tussen Espelervaart (noordzijde), fietspad langs de Lichtboei (oostzijde) en Pilotenweg (zuidzijde)

Wijkcoördinator: Ilse Boersma, T 0527 240 975

Pastor: vacant

 

WIJK 15

Erven-west

Wijkcoördinator: Frank Hop, T 0527 617 426 & 06 4612 9854

Pastor: Willie Marskamp

 

WIJK 16

Erven-midden

Wijkcoördinator: Margriet Buijsman, T 0527 617  079

Pastor: ds. Johan Duijster

 

WIJK 17

Erven-oost

Wijkcoördinator: Simone Bos, T 06 4008 3951

Pastor: vacant

 

WIJK 18

Centrum-oost

Alle straten oostelijk van de Boslaan en ten noorden van de stadsgracht; ook (uit BG 08): Lindeweg, Casteleynsweg, Kuinderweg, Muntweg

Wijkcoördinator: Krijn Verhage, T 06 5140 2065

Pastor: Hanneke Hiscock

 

WIJK 19

Emmelhage en Waterland

Wijkcoördinator: Harma Eeuwema, T 06 2508 0475

Pastor: vacant