Zondagavond 17 oktober viering Heilig Avondmaal – vooraf aanmelden nodig

In haar vergadering van vorige week heeft de kerkenraad het dienstenrooster tot en met 7 november vastgesteld. We houden in de ochtend één ochtenddienst om 9.30 uur. (Dit is de dienst die oorspronkelijk om 9.00 uur gepland stond). Nieuw is dat deze maand vanaf komende zondag 17 oktober de middag-/avonddienst wekelijks volgens het oorspronkelijke dienstenrooster doorgang vindt. De kerkenraad heeft besloten dat beide diensten online uitgezonden worden.

 

Voor avonddienst van komende zondagavond (17 oktober, 19.00 uur) betekent dit dat het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. Ds. Johan Duijster gaat in deze dienst voor. Anders dan bij de eerdere avonddiensten is vooraf aanmelden voor deze dienst nodig. Dit kan op de gebruikelijke wijze via https://www.pgemmeloord.nl/aanmeldenkerkdienst. Na aanmelding krijgt u per e-mail een bevestiging hiervan. Aanmelden kan zoals eerder aangegeven nu ook op vrijdag en zaterdag. Wanneer u zelf geen mogelijkheden hebt om u digitaal aan te (laten) melden, kunt u telefonisch contact opnemen met Ella Oost (616103). Zij zal u dan aanmelden via haar computer.

 

In het vervolg van het dienstenrooster voor 2021 staat op dit moment verder geen viering van het Heilig Avondmaal ingeroosterd. In haar vergadering van begin november zal de kerkenraad besluiten over het dienstenrooster vanaf 14 november.

de kerkenraad

 

Eredienst zondag 17 oktober

In de avonddienst willen we de Maaltijd van de Heer vieren. In feite is dit verschoven van de morgen- naar de avonddienst vanwege het besluit van de (kleine) kerkenraad om tot en met 7 november het aantal morgendiensten op één per zondagmorgen te houden. Omdat ook besloten is om de avonddienst weer in te voeren, zijn we blij en dankbaar dat dit leidt tot de ruimte om te kunnen schuiven, aangezien in de morgendienst een gastpredikant voorgaat. We ervaren met elkaar de nevenschade van het Coronavirus, die o.a. bestaat uit het feit dat het vrij bezoeken van de samenkomsten onder druk staat, om nog maar te zwijgen over de mogelijkheid van samen het heilig Avondmaal vieren. Nu deze ruimte er weer is, kijk ik samen met u ernaar uit. We lezen in de dienst een gedeelte uit Evangelie, t.w. Johannes 4, 1-38. Het thema voor de verkondiging is: Dorst-lessen. Hartelijk welkom in deze eredienst.     

ds. Johan Duijster

 

Kom op de koffie

Ieder woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u in de Nieuw Jeruzalemkerk een kopje koffie of thee komen drinken en andere gemeenteleden ontmoeten. Omdat er weer wat meer activiteiten in de kerk zijn, zitten we nu in zaal 5-6. Van harte welkom!

De pastores

 

Mantelzorgmiddag

Op woensdagmiddag 20 oktober bent u van harte welkom op de mantelzorgmiddag in de Nieuw Jeruzalemkerk. Deze middag begint om 13.30 uur en duurt tot ±15.30 uur.

U kunt zich opgeven via hannekehiscock@pgemmeloord.nl  Graag tot ziens!

Ina Kooij, Annet Dijkstra en Hanneke Hiscock

 

Kerk en Keuken

Op woensdag 3 november kunt u weer gezellig aanschuiven voor een gezamenlijke maaltijd in het MFC de Nieuw Jeruzalemkerk. Inloop met een drankje tussen 17.00 uur en 17.30 uur. Einde maaltijd ± 19.00 uur.  Opgave via: kerkenkeuken@pgemmeloord.nl en bij Jan Meindert de Witte, tel.: 06 3079 9337 (ná 18.00 uur). Als u slecht ter been bent, kunt u gehaald en gebracht worden.

Volgende data: 1 en 22 december.

De kosten per maaltijd bedragen € 5,00.

U bent hartelijk welkom!                                                                      

Jan Meindert de Witte

 

Vakantie

Het is weer herfstvakantie. Scholieren en onderwijzend personeel hebben vakantie. Tot die laatstgenoemde categorie behoort ook mijn echtgenote. In tegenstelling tot wat wij gewoon zijn tijdens de herfstvakantie, willen we deze keer een aantal dagen vakantie houden. Van 18 tot en met 24 oktober ben ik derhalve afwezig. We hopen elkaar daarna weer in goede gezondheid te ontmoeten.  

ds. Johan Duijster

 

Van 18 tot en met 24 oktober heb ik vakantie. Indien nodig kunt u een beroep doen op een van de collega’s. Een mail naar pastores@pgemmeloord.nl wordt (ook) gelezen.

Willie Marskamp

 

Papieren versie Gemeentenieuws en liturgie

Papieren versies van het Gemeentenieuws plus de liturgie van a.s. zondag zijn af te halen bij het kerkelijk bureau. Op vrijdagmorgen van 9 tot 12 kunt u daarvoor in het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36) terecht. Een en ander ligt bovenaan de trap op het kastje. Neem mee voor uzelf en/of voor anderen om uit te delen.

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl