Zondag 15 september

 

1e collecte, ZWO, bestemd voor de Predikantenopleiding in Noord- Kameroen.

 Al vijftig jaar worden aan het theologische instituut, van de Lutherse kerk, predikanten en kerkelijk werkers opgeleid. Veel studenten zijn boer, die aan deze school een opleiding tot predikant krijgen. Inmiddels worden er steeds hogere eisen gesteld aan predikantenopleidingen. De Lutherse Broederkerk, verzorgt daarom tegenwoordig een opleiding op hoger niveau voor jongeren die de middelbare school al hebben doorlopen. De kerk hecht eraan om met deze opleiding aan te sluiten op de vragen die spelen in de eigen omgeving, waar veel moslims wonen en christenen een kleine minderheidsgroep zijn. Andere kerken in Noord-Kameroen hebben belangstelling getoond voor deze aanpak en willen graag samenwerken.

 

Ziekenzondag

Het liturgisch centrum zag er zondag 8 september jl. prachtig uit met zoveel fleurige boeketten die gereed stonden om uitgedeeld te worden aan zieken in onze gemeente. Dankzij de vele bloemen die u heeft gebracht, het werk van de bloembind(st)ers en de prachtige kaarten die de kinderen van de kindernevendienst hebben gemaakt, konden wij met elkaar veel mensen blij maken met een boeket. Er zijn 121 boeketten gemaakt. Bij de Schakel en de Talmahof hebben we in het kader van de ziekenzondag een plantje bezorgd voor alle huiskamers. Bij Hof van Smeden, Wittesteijn, Phoenix en Kometenhof zijn boeketten bezorgd. Hartelijk dank aan iedereen die aan deze bloemenactie heeft meegewerkt!

De Diaconie

 

Startzondag

Op 22 september is het startzondag. Of, zoals iemand zei: doorstartzondag. We zijn blij dat we dit als Protestantse Gemeente van Emmeloord samen in de ochtenddienst gaan vieren, om half 10 in de NJK. We hopen op een mooie, gezegende en bemoedigende dienst. Maar ... ook dit: er zullen zeker mensen in de kerk zijn met verdriet, angst, zorg, moeite, pijn of andere emoties. Ook daarvoor maken we ruimte. Laten we die ochtend alles wat er in ons leeft bij God brengen, in het vertrouwen dat Zijn Geest ons wil inspireren, bemoedigen en aansporen. En laten we samen in de naam van Jezus ons loflied aanheffen, want Hij maakt ons één en brengt ons tezamen. Het Startorkest, de band 'Lost and Found XXL' en organist Harry Haasjes verlenen muzikale medewerking. Ook zullen, in een korte ceremonie, alle ambtsdragers herbevestigd worden omdat de kerkorde dit vereist.

Ds. Frits Slothouber en mevr. Willie Marskamp

 

Sport- en Spel ter afsluiting van de Startzondag!

Doen jullie mee aan een afsluitende sportieve activiteit op de Startzondag? Jeugd en Kerk vind het leuk om deze bijzondere zondag op een ontspannen maar sportieve manier met de liefhebbers van bewegen af te sluiten. Op het Beach sportterrein achter de Bosbadhal gaan we van 15.00 uur tot ca. 17.00 uur een leuk programma voor jullie opstellen. Wanneer je meedoet aan de lunch in de kerk heb je tijd genoeg om je thuis nog om te kleden. Ben je ouder dan 10 jaar en voel je je jong genoeg om mee te doen (dus niet alléén bedoeld voor onze jongeren), geef je dan op via een mailtje aan: hbinnenmars@hetnet.nl (voor vragen: 06-10744975) of robbert_boer@hotmail.com (voor vragen: 06-52148923) Vermeld bij je opgave in ieder geval: Naam, Leeftijd, Telefoonnummer. We hopen op veel deelnemers en natuurlijk geschikt weer. Wanneer de weersomstandigheden een buitenactiviteit in de weg staan, zullen we tijdig laten weten of we een alternatief programma zullen houden.

Namens Jeugd en Kerk Robbert Boer en Harry Binnenmars

 

Vervoer naar de kerk (HW)

22 sept.             9.30 uur         Nieuw Jeruzalem Kerk Fam. Boes, tel. 697204

                        19.00 uur         Nieuw Jeruzalem Kerk Fam. Hop, tel. 617426

 

Bezoekwerk Talma Hof

In Talma Hof zijn enkele wijkmedewerkers actief. Zij bezoeken daar heel trouw de bewoners.

Eén van de wijkmedewerkers heeft aangegeven dat ze na zeer lange tijd dit werk wil gaan afbouwen. Wie zou haar werk (in overleg met haar, en met volop tijd om in te werken) willen overnemen? Neem s.v.p. contact op met ondergetekende (williemarskampdronten@solcon.nl; tel. 0321 – 317 147).

Willie Marskamp

 

Bonhoeffer-overleg

In het kader van Bonhoeffer 75 worden er begin 2020 verschillende activiteiten georganiseerd binnen de PG Emmeloord. Meer hierover leest u in Onderweg. Om deze activiteiten qua diversiteit en planning op elkaar af te stemmen is er een overleg op donderdagmiddag 19 september 2019 van 15.00-16.00 uur in De Ontmoeting. Heeft u ook ideeën en/of belangstelling om mee te doen, dan bent u van harte welkom!

Hanneke Hiscock

 

Personenvervoer naar de kerkdiensten

Momenteel zijn we bezig met een nieuw rooster Personenvervoer. Het betreft vervoer naar de diensten gehouden door Pastoraal Verband Hervormd West (Past. verb.: HW) Alle chauffeurs / vrijwilligers zond ik een mail over dit nieuwe rooster wat gaat starten op 6 oktober a.s. Dringend verzoek om ons deze week te benaderen: als u zich wel opgaf als (nieuwe) kerkvervoer-vrijwilliger maar geen mail ontving, of als u wel een mail ontving, maar u wilt stoppen met dit vervoer Voorts: iedereen die ons wil gaan meehelpen om mensen naar de kerkdiensten te vervoeren; neem s.v.p. contact met ons op.

Mevr. Haasnoot-van ’t Slot – 0527-697073 Wim Dekker – 06-21502418

 

Koffieochtend voor grootouders!

Oma en Opa te mogen worden en zijn is prachtig! Er zitten veel mooie en dankbare kanten aan. Ook ontdekken we soms lastige dingen en weten we niet altijd hoe we met bepaalde dingen om moeten gaan. Doel van de ontmoeting: Samen praten en met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen en zo mogelijk helpen met loslaten. Ook zoeken we daarbij inspiratie in ons geloof. Waar en wanneer: Op dinsdagochtend 17 september bent u hartelijk welkom. Tijd: 9.30 uur, Adres: Dr. W. M. Verhaarlaan 10. Opgave voor 10 september 2019 Email: josinakok@hotmail.com  Telefoon: 0630536568, (whatsappen mag ook)

Janny Kok

 

Bewaarexemplaar Activiteitenkalender Jeugdwerk

In de loop van volgende week starten we met de bezorging van een verrassende nieuwe activiteitenkalender voor de activiteiten voor onze jongeren vanaf ca. 12 jaar. We stellen het zeer op prijs wanneer jullie deze kalender gedurende het seizoen op een opvallende plaats ophangen en meedoen met de activiteiten. Natuurlijk hopen we op veel deelname zodat ook jullie samen in gesprek kunnen gaan of activiteiten ondernemen. Super gezellig! Willen jullie als ouders de activiteiten ook onder de aandacht brengen? Op enkele plaatsen kunnen we nog best wat extra hulp gebruiken. Draag je het jeugdwerk een warm hart toe en wil je hier meer over weten, mail dan s.v.p. naar jek@pgemmeloord.nl. Wij nemen dan contact op.

Namens Jeugd en Kerk Harry Binnenmars

 

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl