Voorbeden en gebedsintenties

Het is mogelijk om via e-mail gebedsintenties aan te vragen voor zondag. Dit kan tot zaterdagmiddag bij ds. Gerda Keijzer (stoel-keijzer@planet.nl).

de pastores

 

Ook deze zondag weer een Kinderkijkdienst

Op de zondagen zonder kindernevendienst is er een Kinderkijkdienst! Een filmpje van +/- 10 minuten met daarin een verhaal en een verwerking. Met bekende gezichten van zowel onze leiding als kinderen uit de gemeente. Zo blijven we toch vertrouwd met elkaar en kunnen ouders ondertussen rustig de overdenking van de livestream bekijken. Na het filmpje kunnen de kinderen zelf aan de slag met de verwerking. We vinden het leuk hiervan een foto te ontvangen, deze nemen we op in de volgende Kinderkijkdienst. Stuur ze naar: kinderkijkdienst@pgemmeloord.nl of app naar 06-46064890.

Deze zondag is het thema: Dromen. We horen een verhaal over Daniël. De verwerking zit als bijlage bij het gemeentenieuws en is te vinden op Facebook. Bekijk de Kinderkijkdienst via de site: www.pgemmeloord.nl/kinderkijkdienst.

Namens de kindernevendienst PG Emmeloord, Angela Kok

 

Collecte

De collecte van zondag 27 september is bestemd voor Algemeen kerkenwerk

U kunt uw bijdrage overmaken,  o.v.v. collecte 27 september, op:

NL19 RABO 0312 0720 90 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Emmeloord

 

Mensen gezocht met hart voor jongeren

Afgelopen dinsdag hadden we de eerste avond van Discover  (catechisatie). Een mooie opkomst van 17 jongeren. Helaas hebben we nog niet genoeg leiding om in 3 groepen uiteen te gaan.Wie komt ons versterken???

Uit ervaring kunnen we zeggen: hele leuk groep jongeren, we leren van God en elkaar

en dat is heel gaaf!

Graag contact opnemen met Janny Lijzenga 06 22 49 82 50 of Nico/ Marja Ephraim 06 22 44 50 50

 

Papieren versie Gemeentenieuws en liturgie

Papieren versies van het Gemeentenieuws plus de liturgie van a.s. zondag zijn af te halen bij het kerkelijk bureau. Op vrijdagmorgen van 9 tot 12 kunt u daarvoor in het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36) terecht. Een en ander ligt bovenaan de trap op het kastje. Neem mee voor uzelf en/of voor anderen om uit te delen.

 

Het beeld van de koning
Welkom op 27 september, 15.00-15.45 uur in het Voorsterbos (speelveld), bij droog weer natuurlijk. We hopen met elkaar te zingen, te bidden, elkaar te ontmoeten. Dit naar aanleiding van de morgendienst, waarin de droom van koning Nebukadnezar centraal staat (Daniël 2) We nemen ook ballen e.d. mee, zodat we kunnen sporten. En.... koffie en wat lekkers om samen te delen. Welkom namens de organiserende zusters en broeders.

Th. A.W. van der Louw

 

Koffiemorgen ouderen
De eerstvolgende koffiemorgen hopen we te houden dinsdagmorgen 13 oktober in een van de zalen kerkcentrum “De Ontmoeting”. De ochtend wordt naast het onderlinge contact tevens ingevuld met gespreksvragen en bijv. creatief bezig zijn.
Vanaf 10.00 uur zijn de deelnemers welkom.
Als U aan deze koffiemorgen wilt deelnemen wordt U verzocht dit te melden bij de dames:
Aad Haasnoot, tel. 0527-697073, of Geke v. Groningen, tel. ,, -714707
Dit aanmelden t.b.v. aantal/zaalruimte als gevolg van de Corona-regels. De aanmelding graag vóór 10 okt. Bovengenoemde dames tevens melden als er vervoer moet worden geregeld.

Simon van Groningen

 

Najaarswandeling herinnering

Op zaterdag 26 september, wordt er vanuit de PG Emmeloord een najaarswandeling georganiseerd bij de Wellerwaard/Kasteleinseplas, wat in het teken zal staan van ’ 75 jaar Bonhoeffer ’. Zie ook het kerkblad Onderweg van september, blz. 11

Lijkt het je leuk, geef je dan op via tel; 06 57178455 of mail; ina.kooij@home.nl .

Ina Kooij

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl