Commissie Herhuisvesting

Het rapport Tussentijdse rapportage Commissie Herhuisvesting is zowel door de leden van de Grote Kerkenraad tijdens de vergadering van 22 juni, als door de gehoorde gemeenteleden op 5 juli zodanig positief beoordeeld dat een vervolgstap vol vertrouwen gemaakt kan worden.

 

De kerkenraad heeft besloten de Commissie Herhuisvesting op basis van het in het gepresenteerde Tussentijdse rapportage Commissie Herhuisvesting opgenomen Programma van Wensen en Eisen (PWE)

a.     met behulp van taxaties van de beide kerkgebouwen,

b.     een door een architect op basis van het PWE op te stellen vlekkenplan

c.     en een door het College van Kerkrentmeesters voorlopig indicatief beschikbare en gelimiteerde budget

te vragen een concept Herhuisvestingsplan te maken.

 

Op advies van het College van Kerkrentmeesters stelt de kerkenraad een budget van

€ 10.000 beschikbaar voor het verrichten van de taxaties en het maken van een vlekkenplan door een architect.

 

Nota bene:

Het concept Herhuisvestingsplan kan NIET gepresenteerd worden op de Grote Kerkenraad van 30 augustus zoals eerder aangegeven, omdat er informatie van verschillende externe partijen nodig is. De vergadering wordt uitgesteld. Door de vakantieperiode hebben verschillende partijen iets meer tijd nodig om de gevraagde informatie aan de commissie aan te leveren.

U wordt zo snel als mogelijk geïnformeerd over een nieuwe datum.

de kerkenraad

 

Spelregels voor het deelnemen aan de kerkdiensten in de Nieuw Jeruzalemkerk

Fijn dat we weer naar de kerk kunnen!

Zo begint de bijlage bij de uitnodiging voor het deelnemen aan de zondagochtenddiensten.

In deze bijlage staan de spelregels vermeld die van toepassing zijn voor het deelnemen aan de kerkdiensten.

 

Nu het aantal personen, jong en oud, dat kan worden uitgenodigd voor de kerkdiensten is verhoogd naar maximaal 80 is het zaak om ons met elkaar aan deze regels te houden.

Een van de spelregels is dat de coördinator u begeleidt naar uw zitplaats. De kerk wordt volgens een vast plan gevuld om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. U volgt de aanwijzingen van de coördinator strikt op.

 

Wij moeten helaas constateren dat er gemeenteleden zijn die bijv. hechten aan een zitplaats aan het gangpad in het midden, een zitplaats voor of juist achter in de kerkzaal.

Door op deze wensen / eisen in te gaan loopt het plan om de kerkzaal van voren naar achteren en de rijen vanaf de buitenmuren naar het gangpad in het midden te vullen spaak.

Dit heeft dan tot gevolg dat kerkgangers voor anderen langs moeten waardoor de afstand van 1,5 meter niet is gewaarborgd.

 

Mochten er dringende redenen zijn waarom een bepaalde zitplaats volgens u noodzakelijk is dan vragen we u dit duidelijk aan te geven bij uw aanmelding. Alleen dan kunnen de coördinatoren voor u een uitzondering maken. In de praktijk kan dit betekenen dat u wat langer moet wachten voor dat u naar uw zitplaats wordt gebracht.

 

Onze oproep is dan ook  duidelijk:

Volg de aanwijzingen van de coördinator strikt op om coronaproof deel te kunnen nemen aan de kerkdiensten.

College van Kerkrentmeesters

Kees Geertsema, voorzitter

 

Melding VAKANTIE KERKELIJK BUREAU:

Het Kerkelijk Bureau is in de periode van 22 juli tot en met 19 augustus gesloten in verband met de zomervakantie.

Vanaf dinsdag 24 augustus is het Kerkelijk Bureau weer geopend voor vragen en andere zaken.

Jan Meindert de Witte

 

Welkom bij ‘Kom op de koffie’

Iedere woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de maanden juli en augustus bent u welkom om een kopje koffie of thee te drinken en andere gemeenteleden te ontmoeten in de Nieuw Jeruzalemkerk. Graag tot ziens.

de pastores

 

Koffiedrinken na de ochtenddienst

Voor kerkbezoekers is er in juli en augustus gelegenheid om na de ochtenddienst koffie te drinken. Bij goed weer vindt dit buiten plaats. Laten we zorgvuldig met elkaar om gaan en ook tijdens het koffiedrinken zowel binnen als buiten 1,5 meter afstand houden.

de kerkenraad

 

Kerkdiensten in beeld en geluid

Zoals eerder aangegeven heeft de kerkenraad de wens uitgesproken dat ook wanneer we weer vertrouwd naar de kerk kunnen, de kerkdiensten via geluid én beeld online blijven worden uitgezonden. De komende tijd zal worden gekeken hoe dit praktisch vorm kan krijgen, zodat het voor de vrijwilligers uitvoerbaar blijft. Wannéér we weer daadwerkelijk naar de kerk kunnen is helaas nog niet bekend.  

de kerkenraad

 

Zondag 1 augustus gelegenheid tot dopen

Zondagmorgen 1 augustus is er gelegenheid tot dopen in de ochtenddienst. Het voorbereidende gesprek staat gepland op dinsdagavond 20 juli. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ds. Hedy Cappon (h.cappon@pgemmeloord.nl of 06-38063114). Het is fijn dat in deze dienst naast de doopouders en directe familieleden ook (andere) gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Zoals gebruikelijk kunt u zich aanmelden via aanmeldenkerkdienst@pgemmeloord.nl. 

ds. Hedy Cappon

 

Papieren versie Gemeentenieuws en liturgie

Papieren versies van het Gemeentenieuws plus de liturgie van a.s. zondag zijn af te halen bij het kerkelijk bureau. Op vrijdagmorgen van 9 tot 12 kunt u daarvoor in het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36) terecht. Een en ander ligt bovenaan de trap op het kastje. Neem mee voor uzelf en/of voor anderen om uit te delen.

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl