Papieren versie Gemeentenieuws en liturgie

Papieren versies van het Gemeentenieuws plus de liturgie van a.s. zondag zijn af te halen bij het kerkelijk bureau. Op vrijdagmorgen van 9 tot 12 kunt u daarvoor in het Kerkelijk Bureau (Onder de Toren 36) terecht. Een en ander ligt bovenaan de trap op het kastje. Neem mee voor uzelf en/of voor anderen om uit te delen.

 

Voor de kinderen/kindernevendienst

Bij de digitale versie van dit Gemeentenieuws wordt een verwerking voor de kinderen (voor tijdens de dienst) meegestuurd. Deze zal ook beschikbaar zijn via Facebook en de website.

de kindernevendienst

 

Collectedoel

Het collectedoel van de PG Emmeloord is deze week Algemeen Kerkenwerk.

diaconie, zwo & cvk

 

Voorbeden en gebedsintenties

Het is mogelijk om via e-mail gebedsintenties aan te vragen voor zondag. Dit kan tot zaterdag 18.00 uur bij ds. Hedy Cappon (h.cappon@pgemmeloord.nl)

de pastores

 

Van de kindernevendienst

Het is alweer zomer en we hopen dat jullie genieten van een heerlijke vakantie. Wij, als leiding van de kindernevendienst, missen jullie en hopen dat we na de zomer weer bij elkaar kunnen komen. Tot nu toe hebben we steeds een werkblad/kleurplaat geleverd om tijdens of na de online dienst te doen. Deze zomer willen we ook een paar keer met iets meer komen. Voor aanstaande zondag hebben we een filmpje gemaakt bij het thema van de dienst. Je kunt het filmpje vinden op onze website: https://www.pgemmeloord.nl/kinderkijkdienst. En voor 2 augustus hebben we jullie hulp nodig! Het gaat dan over het verhaal dat een kind zijn lunch deelt. Jezus deelt die lunch nog veel verder en zo is er meer dan genoeg voor iedereen. Heb jij ook iets waarvan je gul kunt uitdelen? Dat kan bijvoorbeeld zijn: mooie stiften, t-shirts, raceauto’s of tennisballen of wat dan ook. Maak hier dan een foto van en stuur die per Whatsapp op naar: 0626874685. Stuur dit uiterlijk 21 juli op en we maken er iets moois van.

Hartelijke groet van de kindernevendienst, Kezia Schoonveld

 

Roemenië project groep

De stroopwafelactie was al gaande toen wij moesten besluiten om de Roemenië reis voor 2020 te annuleren. Deze actie is dankzij de jeugd doorgezet. Zij hebben veel bestellingen binnen weten te slepen en hebben vele stroopwafels kunnen leveren. Hierdoor is de totale opbrengst van de stroopwafelactie 1830,75 euro geworden.  Tussendoor hebben wij een oproep geplaatst voor het maken van mondkapjes, welke nu hard nodig zijn voor het project van Frank. Menig vrouw heeft zich hiervoor ingespannen. Heel hartelijk dank daarvoor, de mondkapjes zijn richting Roemenië verzonden. Tot slot zijn wij eind juni als groep nog bij elkaar geweest om dit seizoen af te sluiten. Het was (letterlijk en figuurlijk) een warm weerzien. Die avond is er flink bijgekletst en tussendoor waren er grappen en grollen rondom de bingo. Na de zomer hopen wij als organisatie (en later natuurlijk met de jongeren) bij elkaar te komen en een plan van aanpak te maken voor de reis van 2021. Voor nu willen wij jullie hartelijk bedanken voor jullie sponsoring, gebed, en betrokkenheid het afgelopen jaar. Het was hartverwarmend.

Jenieke Plomp-Ephraim

 

Woensdagavond inloop De Ontmoeting

Op zondag zijn de kerkdeuren helaas gesloten, maar doordeweeks is kerkgebouw de Ontmoeting momenteel iedere woensdagavond geopend van 19.00 - 20.00 uur. Je kunt dan luisteren naar live orgelmuziek, een kaarsje aansteken in de stiltehoek, een gebedspunt opschrijven of gewoon even een uurtje van de rust genieten. Stil worden voor jezelf en voor God. Er is een pastor aanwezig wanneer je juist even behoefte hebt aan een gesprekje of om samen te bidden. Ook kun je een bemoedigende tekst achterlaten bij de Muur van Hoop in de centrale hal.  Wij kijken er naar uit u te ontmoeten!

Pastores en kerkenraad

 

Activiteitenboekje 2020-2021

Door corona zullen we elkaar tot september nog niet binnen de zondagse erediensten ontmoeten.  Daarom leven we hoopvol toe naar de startzondag, als start van een nieuwe periode. Het komende seizoen is het thema van de PKN: “Het goede leven – bloeien in Gods licht.” Een thema waar we met elkaar vorm aan mogen geven.Laten we elkaar opzoeken en de gelegenheid bieden om samen te groeien en te bloeien als Gods gemeente. Om Zijn licht in onze levens te laten doorstralen.

Aan het begin van een nieuw seizoen presenteren we altijd een activiteitenboekje: hierin staat duidelijk welke activiteiten er gemeente-breed voor diverse doelgroepen aangeboden worden. Voor al deze activiteiten moeten we voorlopig wel rekening houden met voorschriften rondom corona, maar dit weerhoudt ons er niet van om langzaam weer plannen te maken voor de toekomst.  Bij de meeste activiteiten zal echter een aanmelding vooraf noodzakelijk zijn en een maximumaantal deelnemers kunnen gelden.

Net zoals andere jaren heeft Judith Barendrecht toegezegd het boekje te willen vormgeven. Geef activiteiten daarom aan haar door!Te denken valt aan: samen eten (bijv. Kerk en Keuken), Gemeentegroeigroepen, gespreksgroepen, lezingen, Bijbelstudie, gebedskringen, Kandelaar, activiteiten voor de Middengeneratie, wandelen, jaarthema, zingen, ouderenmorgens, vrouwengroepen, persoonlijke voorbede, kloosterweekend, enz. enz. Stuur de kopij naar judith.barendrecht@planet.nl. Voor sommige activiteiten kan wellicht de tekst van het vorige activiteitenboekje weer gebruikt worden. Laat dit dan ook even aan Judith weten.  Weet je niet meer wat die tekst van afgelopen jaar was??  Ook dan kun je contact opnemen met Judith. Zij helpt jou graag verder.

 

Vriendelijk doch dringend verzoek om de tekst zo snel mogelijk naar Judith te sturen, zodat zij aan de slag kan.

We streven ernaar om het boekje op de Startzondag gereed te hebben. Het boekje zal dan gepubliceerd worden via de website, maar er zal ook nog een aantal papieren boekjes gemaakt worden, voor degenen die niet uit de voeten kunnen met de moderne technologie. We hopen op een mooi en gevarieerd programmaboekje met voor ieder wat wils. Jij doet toch ook mee?

Namens het voltallige pastores-team, Ran Teunen

 

Afwezig

Van maandag 13 juli tot en met zondag 26 juli ben ik afwezig. De collega’s nemen voor mij waar. Mw. Hanneke Hiscock is namens de pastores in deze periode eerste aanspreekpunt.

ds. Hedy Cappon

 

Vakantie

Vanaf maandag 13 juli ben ik drie weken met vakantie. Vragen die gaan over het jeugd- en kinderwerk in de gemeente kun je stellen via jek@pgemmeloord.nl. Woensdag 5 augustus ben ik weer bereikbaar. Fijne zomer!

Janny Lijzenga

 

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl