Zondag 1 maart

 

1e vesper
Jozef zit onschuldig in de gevangenis. Maar de Heer is bij hem! Jozef blijft niet in zijn cel zitten. Hij gaat aan het werk en door zijn houding wordt hem belangrijk werk toevertrouwd. Van Bonhoeffer lezen we dat hij in de gevangenis het goede doet en zelfs vriendelijk spreekt met de bewakers. Zoals Jezus begaan is met de mensen om Hem heen, zien we dat Jozef ook opmerkzaam is en luistert naar de verhalen van medegevangenen. Jozef durft het wel aan om aan de schenker te vragen: ”Denk aan mij”. Hij heeft verlangen om vrij te komen. Welkom in de vesper om 17.00 uur in de Ontmoeting
Samen op Weg Cantorij Grietje Roozeboom

Wij vast en zeker - LEV-dienst zondag 1 maart
Zondag is er weer een LEV-dienst! Het is de eerste zondag in de veertigdagentijd en veel mensen kiezen er dan voor om te vasten. Maar... waar vast je dan voor? En heeft dat wel zin?
Daar gaan we over nadenken! Janny Lijzenga gaat in deze dienst voor en Dedicated to God verzorgt de muziek. 10.30 uur in De Ontmoeting. Leuk als je komt!

Robbert Boer

 

Koffiemorgen ouderen
De eerstvolgende koffiemorgen is dinsdag 10 maart. Aanvang 10.00 uur, en wordt gehouden in De Ontmoeting. Bij de meeste koffieochtenden is aanwezig Ds. Slothouber. Op de koffiemorgen van 10 maart zal ook de pastoraal medewerkster van de PGE, Willie Marskamp aanwezig zijn.
Info bij Aad Haasnoot, tel. 697073 of bij Geke v. Groningen, tel. 614707.
Voor vervoer heen en terug naar De Ontmoeting kan worden gezorgd, bellen met Aad of Geke.
Simon van Groningen

 

Gebed wordt verhoord!
Een paar weken geleden heb ik tijdens het koffiedrinken een en ander verteld over het studentenproject waar ik aan meewerk: Happietaria Nijmegen, een tijdelijk restaurant in Nijmegen waarbij alle opbrengsten naar een goed doel gaan. Dit jaar is het bestemd voor de wederopbouw van de landbouw in Syrië. Diezelfde zondag is de uitgangscollecte van het ZWO naar Happietaria gegaan. Er was toen één kleine drempel op onze weg: we hadden nog geen pand. Daarom vroeg ik u om mee te bidden. Nu zijn we vier weken verder en ik kan u met grote vreugde en dankbaarheid vertellen dat het is gelukt! Op dinsdag 2 februari hebben we te horen gekregen dat we een pand nabij Nijmegen konden betrekken, Inmiddels zijn we al een hele week open geweest! Via deze weg wil ik u van harte bedanken voor uw gebed en uw vrijgevigheid tijdens de collecte. God is groot en Hij verhoort echt!  Bent u benieuwd geworden naar ons restaurant en heeft u tijd om een keer een hapje te komen eten? Neem dan snel een kijkje op onze website www.happietarianijmegen.nl om een reservering te maken! Nogmaals heel erg bedankt en groeten namens het hele Happietaria-team,
Susanne Schra

Film Bonhoeffer
Vanmiddag (1 maart) de film over het leven van Bonhoeffer om 14.30 uur in De Ontmoeting. Van harte welkom!

Mantelzorgmiddag  
U kunt zich opgeven voor de mantelzorgmiddag op 18 maart via Diet Maissan (06-205 250 58) of hannekehiscock@pgemmeloord.nl  Meer info in Onderweg.

 

 

Aanmelden digitale nieuwsbrief

gemeentenieuws@pgemmeloord.nl