Waarom zijn we er?

We willen als cantorij van de Protestantse Gemeente Emmeloord door uitvoering van oude zowel als nieuwe kerkmuziek bijdragen aan de verrijking van de liturgie in de erediensten. Ook willen we de gemeentezang in deze diensten stimuleren. Zo werken we geregeld mee aan diensten in de beide kerkgebouwen. Verder speelt de cantorij ieder jaar een belangrijke rol in de vespers in de veertigdagentijd en in de adventsperiode.

 

Wanneer repeteren we?

Elke dinsdagavond oefenen we van  20.00 uur tot 22.00 uur in De Ontmoeting, Europalaan 42. In ontspannen sfeer studeren we de muziek in onder de deskundige leiding van onze dirigente Grietje Roozeboom uit Elburg.

 

Uw stem is nodig!

Alleen als we regelmatig nieuwe leden krijgen, kunnen we aan de kerkdiensten blijven meewerken. De koorklank is ongeveer in evenwicht wat de verschillende stemmen betreft, maar nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Zangervaring is niet nodig. De mede-koorleden zijn altijd bereid om te helpen en ook de dirigente geeft nog wat extra begeleiding als dat nodig is. Kom gerust eens vrijblijvend luisteren op een dinsdagavond tijdens een repetitie.

 

Kerkdiensten waaraan de Samen op Weg Cantorij meewerkt(e) in 2020

Binnenkort nieuw programma
       

 

Gemeenteleden die met ons mee willen zingen in de vespers zijn van harte uitgenodigd. Het eerste deel van de repetitie op dinsdagavond is vanaf enkele weken vóór de eerste vesper gewijd aan de liederen die in de vespers gezongen worden.

 
 

Samenstelling van het bestuur

Hans Braun
voorzitter
Botte Visser
secretaris
T (0527) 20 53 18
adres secretariaat
Jansmalaan 1/14
8302 BL Emmeloord
visser.postma@kpnmail.nl
     
Romke Steensma
penningmeester
Annet Dijkstra
contactpersoon predikanten
Tom Strous
bibliothecaris