Waarom zijn we er?

De Samen op Weg Cantorij is het kerkkoor van de protestantse gemeente in Emmeloord. We ondersteunen de gemeentezang in onze kerken. Af en toe, bijvoorbeeld op kerkelijke feestdagen zingen we ook wel eens een groter werk. Gemiddeld één keer per zes weken zingen we in een dienst mee, afwisselend in de Nieuw Jeruzalemkerk of De Ontmoeting. Ook leveren we af en toe onze bijdrage aan andere activiteiten van de gemeente, zoals een  gemeenteavond of startzondag. Na de invoering van het nieuwe Liedboek is er twee keer een avond geweest waarop enkele liederen met de gemeente zijn ingestudeerd.

 

Hoe lang bestaan we al?

In 1968 gingen twee kerkkoren verder onder de naam Verenigd Kerkkoor, later Samen op Weg Cantorij. Het vijftig-jarig jubileum is in januari 2018 in een feestelijke kerkdienst samen met de gemeente gevierd.

 

Wanneer repeteren we?

Elke dinsdagavond oefenen we van  20.00 uur tot 22.00 uur in De Ontmoeting, Europalaan 42. In ontspannen sfeer studeren we de muziek in onder de deskundige leiding van onze dirigente Grietje Roozeboom uit Dronten.

 

Uw stem is nodig!

Alleen als we regelmatig nieuwe leden krijgen, kunne we aan de kerkdiensten blijven meewerken. De koorklank is ongeveer in evenwicht wat de verschillende stemmen betreft, maar nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Zangervaring is niet nodig. De mede-koorleden zijn altijd bereid om te helpen en ook de dirigente geeft nog wat extra begeleiding als dat nodig is. Kom gerust eens vrijblijvend luisteren op een dinsdagavond tijdens een repetitie.

 

Kerkdiensten waaraan de Samen op Weg Cantorij meewerkt(e) in 2018

28 januari
mevr. Willie Marskamp
Nieuw Jeruzalemkerk
11.30 uur
jubileum
         
18 februari ds. Judith Cappon-Vogel Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
25 februari mevr. Willie Marskamp Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
4 maart mevr. Joke Lalkens-Hemeltjen Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
11 maart ds. Bram Bregman Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
18 maart ds. Hedy Cappon Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
25 maart mevr. Esther Pierik Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
1 april ds. Bram Bregman De Ontmoeting 9.00 uur pasen
         
29 april mevr. Willie Marskamp Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur  
         
28 oktober mevr. Willie Marskamp Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur  
         
18 november ds. Gerda Keijzer De Ontmoeting 10.30 uur  
         
2 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
9 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
16 december ds. Hedy Cappon De Ontmoeting 10.30 uur
         
23 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         

 

Gemeenteleden die met ons mee willen zingen in de vespers zijn van harte uitgenodigd. Het eerste deel van de repetitie op dinsdagavond is vanaf enkele weken vóór de eerste vesper gewijd aan de liederen die in de vespers gezongen worden.

 
 

Samenstelling van het bestuur

Hans Braun
voorzitter
Botte Visser
secretaris
T (0527) 20 53 18
adres secretariaat
Jansmalaan 1/14
8302 BL Emmeloord
visser.postma@kpnmail.nl
     
Mieke Keller
penningmeester
Annet Dijkstra
contactpersoon predikanten
Tom Strous
bibliothecaris