Waarom zijn we er?

De Samen op Weg Cantorij is het kerkkoor van de protestantse gemeente in Emmeloord. We ondersteunen de gemeentezang in onze kerken. Af en toe, bijvoorbeeld op kerkelijke feestdagen zingen we ook wel eens een groter werk. Gemiddeld één keer per zes weken zingen we in een dienst mee, afwisselend in de Nieuw Jeruzalemkerk of De Ontmoeting. Ook leveren we af en toe onze bijdrage aan andere activiteiten van de gemeente, zoals een  gemeenteavond of startzondag. Na de invoering van het nieuwe Liedboek is er twee keer een avond geweest waarop enkele liederen met de gemeente zijn ingestudeerd.

 

Hoe lang bestaan we al?

In 1968 gingen twee kerkkoren verder onder de naam Verenigd Kerkkoor, later Samen op Weg Cantorij. Het vijftig-jarig jubileum is in januari 2018 in een feestelijke kerkdienst samen met de gemeente gevierd.

 

Wanneer repeteren we?

Elke dinsdagavond oefenen we van  20.00 uur tot 22.00 uur in De Ontmoeting, Europalaan 42. In ontspannen sfeer studeren we de muziek in onder de deskundige leiding van onze dirigente Grietje Roozeboom uit Dronten.

 

Uw stem is nodig!

Alleen als we regelmatig nieuwe leden krijgen, kunne we aan de kerkdiensten blijven meewerken. De koorklank is ongeveer in evenwicht wat de verschillende stemmen betreft, maar nieuwe zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Zangervaring is niet nodig. De mede-koorleden zijn altijd bereid om te helpen en ook de dirigente geeft nog wat extra begeleiding als dat nodig is. Kom gerust eens vrijblijvend luisteren op een dinsdagavond tijdens een repetitie.

 

Kerkdiensten waaraan de Samen op Weg Cantorij meewerkt(e) in 2019

17 februari mevr. Esther Pierik Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur
         
10 maart
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
17 maart
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
24 maart
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
31 maart   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
14 april
Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
12 mei ds. Hedy Cappon Nieuw Jeruzalemkerk 9.30 uur  
         
9 juni ds. Conny Aalbersberg De Ontmoeting 10.30 uur Pinksteren
         
27 oktober ds. Frits Slothouder
De Ontmoeting 9.30 uur  
         
24 november ds. Bram Bregman De Ontmoeting 10.30 uur  
         
1 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
8 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
         
22 december   Nieuw Jeruzalemkerk 17.00 uur vesper
 
25 december
  Nieuw  Jeruzalemkerk 9.30 uur  

 

Gemeenteleden die met ons mee willen zingen in de vespers zijn van harte uitgenodigd. Het eerste deel van de repetitie op dinsdagavond is vanaf enkele weken vóór de eerste vesper gewijd aan de liederen die in de vespers gezongen worden.

 
 

Samenstelling van het bestuur

Hans Braun
voorzitter
Botte Visser
secretaris
T (0527) 20 53 18
adres secretariaat
Jansmalaan 1/14
8302 BL Emmeloord
visser.postma@kpnmail.nl
     
Mieke Keller
penningmeester
Annet Dijkstra
contactpersoon predikanten
Tom Strous
bibliothecaris