[Agenda Passage]


Kennismaking

Passage is een landelijke christelijk-maatschappelijke vereniging van en voor vrouwen met

- hart voor de samenleving,

- oog voor de naaste

- gevoel voor cultuur

waarbij de ontwikkeling (en die van de naasten) zeer de moeite waard is. Samen te vatten in ontmoeten, ontwikkelen en verbinden.

 

Ontmoeting en ontwikkeling

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

 

Ondersteuning

Passage biedt ondersteuning aan voor bestuursleden en vrouwen die belangstelling hebben voor bestuurswerk via cursussen en trainingen. Ondersteuning door middel van een tegemoetkoming bij de contributiebetaling (indien nodig) en via projectmateriaal op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en cultuur.

 

Passage Magazine

Het informatie- en opinieblad Passage Magazine is het ledenblad, verschijnt zes maal per jaar en is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging. Het staat vol artikelen over kunst, cultuur, maatschappelijke zaken, creativiteit en alles wat vrouwen bezig houdt.

 

Organisatiestructuur

Landelijk bestuur

Op bestuurlijk niveau maakt Passage zich sterk voor belangenbehartiging via koepelorganisaties en publiek optreden. Samenwerking met andere vrouwenorganisaties heeft de aandacht. Door de landelijke organisatie worden activiteiten ontwikkeld in samenspraak met de gewesten.

 

Gewesten

Gewesten spelen in de schakelfunctie naar de afdelingen een belangrijke rol. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor de leden of besturen van de afdelingen..


Plaatselijke afdelingen

De leden ontmoeten elkaar dicht bij huis en met vrouwen uit de eigen buurt op de afdelingsavonden, bij de leeskring, de filmclub, de kunst- en cultuurclub, maar ook op gewestelijke of landelijke ontmoetings- en studiedagen. Daarnaast organiseert een actieve activiteitencommissie diverse leuke uitjes! Elke afdeling maakt in overleg met de leden elk jaar een jaarprogramma voor de ledenavonden. Op de afdelingsavonden worden lezingen gehouden over actuele en maatschappelijke zaken, maar er zijn ook avonden ter ontspanning en vermaak.

Elke afdeling heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken.

 

Praktische informatie van de afdeling Emmeloord

De afdelingsavonden worden gehouden op de derde maandag van de maand in “De Ontmoeting”, Europalaan 42, om 19.45 uur (september tot en met april).
Informatie betreffende de invulling van de afdelingsavonden vindt u in het kerkblad "Onderweg" en in de regionale kranten.

Contactpersoon van de afdeling Emmeloord

secretaris mevr. Saapke Harkema-de Boer,

T (0527) 69 73 67

Meer informatie kunt u vinden op de landelijke website www.passagevrouwen.nl

 

Lijkt het u leuk om een avond bij te wonen? U bent als gast van harte welkom!