De pastores: predikanten en kerkelijk werkers
Bij de Protestantse Gemeente Emmeloord werken momenteel drie predikanten, één kerkelijk werker, één ouderenpastor, die elk hun eigen wijk (werkgebied) hebben en één jongerenwerker. Genoemde personen worden gezamenlijk aangeduid als "pastores".

Pastores  
   

hedy-cappon
Wijken de Ontmoeting WE 7 t/m 10
Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 11
Predikant: Hedy Cappon
T (06) 38 06 31 14

facebook Hedy Cappon

email

 

 
Wijken de Ontmoeting WE 4 en 6, BG 7
en 11 en OHW

 
   
Kerkelijk werker Kerkelijk werker
Wmarskamp5
hanneke-hiscock
Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 12
mevr. Willie Marskamp
T (0321) 31 71 47

email
Wijken De Brug en De Ontmoeting 1 t/m 6
mevr. Hanneke Hiscock-van der Graaff

T (0525) 68 36 30 of M (06) 81 24 56 72

email


Kerkelijk Jeugdwerker  
janny  
Janny Lijzenga
T 06 22 49 82 50
email