De pastores: predikanten en kerkelijk werkers
Bij de Protestantse Gemeente Emmeloord werken momenteel twee predikanten en twee kerkelijk werkers. Genoemde personen worden gezamenlijk aangeduid als "pastores". U kunt naar alle pastores tegelijk een mail sturen als u niet weet bij wie u moet zijn: pastores@pgemmeloord.nl. Eén van hen zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Pastores  
   
hedy-cappon johan duijster

Predikant: Hedy Cappon
T (06) 38 06 31 14

facebook Hedy Cappon

email

 Predikant: Johan Duijster
T (06) 47 54 98 49

email
   
Kerkelijk werker Kerkelijk werker
Wmarskamp5
hanneke-hiscock
 mevr. Willie Marskamp
T (0321) 31 71 47

email
mevr. Hanneke Hiscock-van der Graaff
T (0525) 68 36 30 of M (06) 81 24 56 72

email