De pastores: predikanten en kerkelijk werkers
Bij de Protestantse Gemeente Emmeloord werken momenteel drie predikanten, één kerkelijk werker, één ouderenpastor, die elk hun eigen wijk (werkgebied) hebben en één jongerenwerker. Genoemde personen worden gezamenlijk aangeduid als "pastores".

Pastores  
 
     
BramBregman
hacappon2  
Wijken de Ontmoeting WE 7 t/m 10
en De Brug

Predikant: ds. Bram Bregman
Vlieland 9, 8302 MG Emmeloord
T (0527) 26 58 90 of M (06) 36 43 59 01

Blog Preken Bram Bregman

twitter@brambregman1

email
Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 11
Predikant: Hedy Cappon
T (06) 38 06 31 14

twitter@domineehedy

facebook Hedy Cappon

email
 
     
     
Kerkelijk werker Kerkelijk werker

Wmarskamp5
hanneke-hiscock

Wijken De Brug en De Ontmoeting WE 12
mevr. Willie Marskamp
Gamander 16, 8252 DC Dronten.
T (0321) 31 71 47

email
Wijken De Brug en De Ontmoeting 1 t/m 6
Hanneke Hiscock-van der Graaff

Hoekwant 86, 8081 NC Elburg
T (0525) 68 36 30 of M (06) 81 24 56 72

email