Werkzaamheden
De administratie van de gehele gemeente wordt deels door vrijwilligers thuis, maar ook voor een belangrijk deel op het kerkelijk bureau uitgevoerd, dan wel gecoördineerd. De administratie bestaat uit:

- ledenadministratie (mutaties bij verhuizing, geboorte, doop, overschrijvingen e.d.);

- verwerking kerkelijke bijdragen;

- financiële administratie;

- administratie van bijdragen via de actie kerkbalans, waar we jaarlijks aan meedoen;

- steunabonnementen kerkblad Onderweg;

- kerktelefoon;

- centraal postadres voor alle organen en de verspreiding daarvan;

- overige administratieve aangelegenheden.


Naast de administratie wordt op het kerkelijk bureau ook de wekelijkse kerkbrief en het maandelijkse kerkblad Onderweg samengesteld. Ook worden hier wekelijks de liturgiën gedrukt en wordt ook het overige drukwerk gemaakt c.q. samen gesteld.

Faciliteiten
Op het kerkelijk bureau bestaat gelegenheid, tegen betaling, voor kopiëren.

Openingstijden

De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn als volgt:

Dinsdag en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op maandag, woensdag en vrijdag is het Kerkelijk Bureau gesloten.


Adres
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Emmeloord
Cornelis Dirkszplein 10
8301 AN Emmeloord
T (0527) 61 22 15

email