Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Emmeloord kent diaconale werkgroepen die elke een eigen diaconale activiteit uitvoeren. De mensen die de werkgroepen vormen noemen we diaconale medewerkers. Dit zijn vrijwilligers die zich verbinden aan een of meerdere werkgroepen. Het contact met de diaconie wordt onderhouden door de diakenen/diaconale rentmeesters die contactpersoon zijn voor een of meerdere werkgroepen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of scriba van de diaconie.

 

De diaconie kent de volgende werkgroepen:

 

ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking –  meer informatie>>

 

Werkgroep Heilig Avondmaal

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken bij de viering van het Heilig Avondmaal. Zij doet dit in overleg met de predikanten en de kerkenraad.

 

Werkgroep Collecten

De werkgroep Collecten zorgt voor een goed verloop van het collecteren en informeert de kerkenraad en eventuele vrijwilligers over de gang van zaken indien nodig. Ook verzorgt zij informatie over collectedoelen in het kerkblad en/of de kerkdienst.

 

Werkgroep Ziekenzondag

Deze werkgroep die grotendeels bestaat uit vrijwilligers verzorgt boeketten die op de nationale ziekenzondag (de 2e zondag in september) door gemeenteleden worden bezorgd bij zieken binnen en buiten de gemeente.

 

Werkgroep Kerstattenties

De werkgroep kerstattenties verzorgt ieder jaar de kerstattenties voor de hele gemeente. Zij doet dit in overleg met de taakgroep Pastoraat en Wijkwerk. Bij de bezorging is er assistentie van de wijkmedewerkers.

 

Werkgroep Kerstpakketten

Jaarlijks in de periode voor Kerst verzorgt deze werkgroep een groot aantal kerstpakketten namens de PG Emmeloord voor mensen die het financieel moeilijk hebben, bijv. omdat ze van een uitkering moeten rondkomen of door andere omstandigheden. De pakketten gaan naar mensen binnen en buiten de gemeente. De werkgroep laat de gemeente weten hoe ze aan deze actie kan bijdragen: in natura of door een bedrag over te maken.

 

Werkgroep Vakanties

Deze werkgroep informeert ieder jaar gemeenteleden over Vakanties met aandacht en vakanties via het Vakantiebureau. Het gaat om vakanties voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan door de zorgbehoefte die er is of door bijv. een beperking. Voor financiële ondersteuning kan evt. een beroep gedaan worden op het zgn. vakantiefonds of de diaconie. Voor informatie zie www.hetvakantiebureau.nl

De werkgroep kan ook informatie verstrekken aan mensen die zich als vrijwilliger voor deze vakanties willen inzetten.

 

Werkgroep Vakantietas  

Niet alle kinderen kunnen op vakantie. Voor hen verzorgt de diaconie in samenwerking met de Voedselbank NOP-Urk, Carrefour en de werkgroep kerstpakketten een tas gevuld met leuke spulletjes voor de vakantie, inclusief bijv. een tegoedbon voor een ijsje.

De duurzame tasjes worden aangeschaft via Kerk in Actie.

 

Werkgroep Present

Deze werkgroep assisteert Stichting Present bij het uitvoeren van een praktische klus in of om het huis. Dat doet ze samen met diverse vrijwilligers. De doelgroep zijn mensen die geen eigen netwerk en onvoldoende financiële middelen hebben en/of maatschappelijk begeleid worden. De klussen worden het hele jaar door gedaan, behalve in de zomermaanden.

 

Werkgroep Ondersteuning Energie

Deze werkgroep is in het leven geroepen in het najaar van 2022 toen de kosten van energie enorme hoogten bereikten. Op initiatief van gemeenteleden die hun energiecompensatie van de overheid ten goede wilde laten komen aan wie het geld echt nodig hebben is een regeling bedacht waarbij inwoners van de gemeente Noordoostpolder een beroep kunnen doen op een bedrag ter ondersteuning. Om de uitvoering soepel te laten verlopen zijn afspraken gemaakt met een aantal maatschappelijke organisaties (Carrefour, Humanitas en de Zorggroep ONL) en de gemeente Noordoostpolder. Meer informatie>>

 

Werkgroep Diaconale Zondag

Ieder jaar in het voorjaar is er een diaconale zondag die wordt voorbereid, samen met de predikant, door een werkgroep die per jaar wordt samengesteld. In deze dienst is speciale aandacht voor de diaconie en diaconaal werk. In 2022 was er een actie voor de voedselbank. In 2023 is een tijdcollecte gehouden om vrijwilligers te werven voor stichting Present.