De diaconie van PG Emmeloord bestaat uit diakenen en diaconale rentmeesters. Samen vormen zij het College van Diakenen. Zij staan in contact met diaconale werkgroepen die door inzet van diaconale medewerkers (vrijwilligers) en d.m.v. diverse activiteiten vorm en inhoud geven aan de diaconale opdracht van de gemeente.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij:

 

Voorzitter

Dhr. K. Muurling

T. 06 18 80 09 87

voorzitter.diaconie@pgemmeloord.nl

 

Scriba

mw. A. Goelema- van Gijssel

T. 06 57 52 78 07

scriba.diaconie@pgemmeloord.nl