Basispastoraat en intensiever pastoraat

 

We kennen twee ‘lagen’ in het pastoraat:

a.    Basispastoraat: wijkmedewerkers die naar gemeenteleden omzien d.m.v. gelegenheids- en contactbezoekjes. Wijkmedewerkers hebben ongeveer 12 adressen onder hun hoede. Zij signaleren het als er iemand ziek is en als er behoefte is aan intensiever pastoraal contact, bijvoorbeeld met de pastor. Ze hebben waar mogelijk ook aandacht voor armoede en andere problemen. De wijkmedewerkers worden aangestuurd door de wijkcoördinatoren. De wijkcoördinatoren vormen samen de Werkgroep Wijkwerk (zie ook hieronder).

b.    Intensiever pastoraat: dit wordt verzorgd door pastoraal bezoekers, pastorale ouderlingen en pastores. Zij vormen samen de Werkgroep Pastoraat (zie ook hieronder). Pastoraal bezoekers bezoeken elk een aantal gemeenteleden met regelmaat.

 

Werkgroep Wijkwerk en Werkgroep Pastoraat

a.    De Werkgroep Wijkwerk: dat zijn alle wijkcoördinatoren. We hebben 19 wijken en elke wijk heeft een wijkcoördinator; grote wijken hebben meerdere coördinatoren die het werk onderling verdelen. Elke wijkcoördinator onderhoudt het contact met zijn/haar wijkteam, te weten de wijkmedewerkers die allemaal een aantal adressen onder hun hoede hebben. Er zijn momenteel ongeveer 150 wijkmedewerkers!

b.    De Werkgroep Pastoraat: dat zijn alle pastoraal bezoekers. Pastoraal bezoekers zijn gemeenteleden die gedurende korte of langere tijd een aantal gemeenteleden bezoeken vanwege een bijzondere situatie.

 

Taakgroep Pastoraat en Wijkwerk

Beide vormen van pastoraat, zoals hierboven beschreven, worden gecoördineerd door de Taakgroep Pastoraat en Wijkwerk. Deze Taakgroep is de ‘spil’ in het pastoraat, waar alles bij elkaar komt wat met pastoraat te maken heeft. De Taakgroep doet niet alles zelf, maar zorgt ervoor dat dingen gedaan worden en vraagt mensen om incidenteel iets te doen (bijvoorbeeld de kerstgroet regelen). De Taakgroep wil ook van en naar kerkenraad en het kerkelijk bureau de brug zijn tussen de Werkgroep Pastoraat en de Werkgroep Wijkwerk. De Taakgroep komt ca. zes maal per jaar bij elkaar. Op dit moment zitten in de Taakgroep Pastoraat en Wijkwerk: Truus Muurling, Gré Venema, Trijnie Bakker, Froukje Vroegop, Leen Boer, Hanneke Hiscock en Willie Marskamp.

Heeft u pastorale hulp nodig?
Gemeenteleden kunnen rechtstreeks of via hun wijkmedewerker een beroep doen op de pastor. In de regel richt men zich met een verzoek om pastorale bijstand tot de eigen pastor. In overleg kan van deze regel worden afgeweken.

Mailadressen

Voor wie een mail wil sturen naar het team van pastores is dit het mailadres:

pastores@pgemmeloord.nl