Contactadressen
Voor informatie over de Algemene kerkenraad of andere zaken de AK betreffend kunt u contact opnemen met de volgende personen:

 

Voorzitter Algemene Kerkenraad
Voorzitter College van Kerkrentmeester Scriba Algemen Kerkenraad
Dhr. B. Adema
voorzitter.ak@pgemmeloord.nl
Dhr. Kees Geertsema
voorzitter.cvk@pgemmeloord.nl
Mevr. Aukje van der Woude
scriba.ak@pgemmeloord.nl

 

 

Contactformulier

@