Voor uw gemak is het mogelijk om collectebonnen te gebruiken.

Er zijn kaarten met collectebonnen te bestellen.

Op elke kaart zitten 20 collectebonnen van:

€0,75 (€15,00 per kaart)

€1,50 (€30,00 per kaart)

De kaarten krijgt u, na ongeveer 3 weken, thuisbezorgd door overmaking van het bedrag met opgave van soort, aantal en bezorgadres op het speciale Rabobank rekeningnummer:

NL33 RABO 0114 2454 79

t.n.v. PG Emmeloord