Voor uw gemak is het mogelijk om collectebonnen te gebruiken. Er zijn kaarten met collectenbonnen te bestellen.

Op elke kaart zitten 20 collectebonnen van:

€0,60 (€12,00 per kaart)

€0,90 ( €18,00 per kaart)

€1,20 (€24,00 per kaart)

€1,50 (€30,00 per kaart)

De kaarten krijgt u, na ongeveer 3 weken, thuisbezorgd door overmaking van het bedrag met opgave van soort, aantal en bezorgadres op het speciale Rabobank rekeningnummer:

NL 33 RABO 0114245479

t.n.v. PG Emmeloord